Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Najważniejsze wydarzenia

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Określa nowy model rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym.

Zapoznaj się ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Efekty działań

silna polska gospodarka

wysoka jakość PKB

sprawne państwo