Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakaz wwozu określonych towarów rolno-spożywczych do Federacji Rosyjskiej

Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej  nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014 r.  "O zastosowaniu  niektórych specjalnych środków ekonomicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej" oraz przyjętą w wykonaniu ww. dekretu Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej    nr 778 z 7 sierpnia 2014 r. "О działaniach związanych z wykonaniem Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014r. „O zastosowaniu  niektórych specjalnych środków ekonomicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej"”, w dniu 7 sierpnia 2014 r. Federacja Rosyjska wprowadziła, na okres 1 roku,  zakaz importu określonych produktów rolno-spożywczych, surowców rolniczych i żywności z krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Królestwa Norwegii.  Informacja o towarach objętych zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej zawarta została w załączniku do Uchwały  Rządu Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2014 r.  (PDF 129 KB)

Robocze tłumaczenie rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2014 r.  (PDF 36 KB)

Wykaz produktów rolno-spożywczych objętych zakazem wwozu został doprecyzowany Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 830 z dnia 20 sierpnia 2014 r. (weszła w życie z dniem  29 sierpnia 2014 r.)

Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2014 r.  (PDF 209 KB)

Robocze tłumaczenie rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2014 r.  (PDF 39 KB)

Termin obowiązywania omawianego zakazu jak dotąd był trzykrotnie  przedłużany w oparciu o Dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej -  do dnia 5 sierpnia 2016 r. (dekret nr 320 z dnia 24 czerwca 2015 r. ), do dnia 31 grudnia 2017 r. (dekret nr 305 z dnia 29 czerwca 2016 r.) oraz do dnia 31 grudnia 2018 roku (dekret nr 293 z dnia 30 czerwca 2017 r.)  

W latach 2015 – 2016 władze Federacji Rosyjskiej modyfikowały listę towarów objętych zakazem wwozu poprzez rozszerzenie jej o nowe pozycje towarowe oraz wprowadzenie nieznaczących wyłączeń z tej listy. Wprowadzane zmiany dotyczyły również rozszerzenia zakresu geograficznego i przedłużenia terminu obowiązywania omawianego ograniczenia.

Nowelizacje Uchwały Rządu FR nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014 r. :

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 625 z dnia 25 czerwca 2015 r. wykaz produktów rolno-spożywczych objętych zakazem wwozu został rozstał w szczególności rozszerzony o produkty wytwarzane według technologii produkcji sera, o zawartości tłuszczu mlecznego =>1,5% (tzw. wyroby seropodobne, z grupy 1901909900). Jednocześnie, ww. uchwałą z wykazu towarów objętych zakazem wwozu do Rosji wyłączono - w zakresie produktów rybnych narybek łososia atlantyckiego i pstrąga oraz młode ostrygi i małże oraz w zakresie produktów mlecznych - specjalne bezlaktozowe mleko i produkty mleczne wykorzystywane dla żywienia leczniczego i profilaktycznego. Ponadto, w pozycjach 1901901100, 1901909100 oraz 2106909200, 2106909804, 2106909805, 2106909809 (spożywcze lub gotowe produkty) z zakazu wyłączono biologicznie aktywne dodatki, kompleksy witaminowo – mineralne, dodatki aromatyczno – smakowe, koncentraty białkowe (pochodzenia zwierzęcego i roślinnego) i ich mieszanki, włókna spożywcze, dodatki spożywcze (w tym kompleksowe).

Rozporządzenie  z dnia 25 czerwca 2015 r.  (PDF 161 KB)

Robocze tłumaczenie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2015 r.  (PDF 51 KB)

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 981 z dnia 16 września 2015 r. z wykazu produktów rolno-spożywczych objętych zakazem wwozu do Rosji wyłączono specjalistyczne produkty spożywcze przeznaczone dla sportowców na podstawiepotwierdzenia przeznaczenia wwożonego produktu wydawanego przez Ministerstwo Sportu Federacji Rosyjskiej.

uchwała nr 981 z 16 wrzesnia 2015 r. (PDF 106 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 981 z dnia 16 września 2015 r. (PDF 55 KB)

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 157 z dnia 1 marca 2016 r. z listy towarów objętych zakazem wwozu wyłączono narybek ryb ozdobnych.

uchwała 157 z 1 marca 2016 r. (PDF 39 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 157 z dnia 1 marca 2016 r. (PDF 39 KB)

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 472 z dnia 27 maja 2016 r. wprowadzona została możliwość ubiegania się w Ministerstwie Rolnictwa Federacji Rosyjskiej o zezwolenie na wwóz wybranych pozycji z listy produktów rolno-spożywczych objętych zakazem wwozu przeznaczonych do produkcji żywności dla dzieci, w ramach kwot ustalanych przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej oraz przy potwierdzeniu przez ten resort docelowego przeznaczenia wwożonego towaru (z pozycji: 0202 - mięso wołowe mrożone, 0207 - mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, 0710 - warzywa surowe lub uprzednio gotowane, mrożone, 0712 - warzywa suszone).

Uchwała nr 472 z dnia 27 maja 2016 r. (PDF 59 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 472 z dnia 27 maja 2016 r. (PDF 48 KB)

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 897 z dnia 10 września 2016 r. wykaz towarów objętych zakazem wwozu został rozszerzony o sól i chlorek sodu (kod CN 2501 00) z dniem 1 listopada 2016 r.  

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 604 z dnia 20 maja 2017 r. wprowadzono możliwość realizacji importu w ramach pozycji CN 2501 00 na potrzeby produkcji preparatów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i biologicznie aktywnych dodatków do żywności. Import ww. pozycji jest dodatkowo obwarowany koniecznością uzyskania potwierdzenia celowości wwozu ze strony Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej.

Uchwała nr 897 z dnia 10 września 2016 r. (PDF 42 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 897 z dnia 10 września 2016 r. (PDF 46 KB)

Uchwała nr 604 z dnia 20 maja 2017 r. (PDF 84 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 604 z dnia 20 maja 2017 r. (PDF 29 KB)

Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej nr 1086 z dnia 22 października 2016 r. z listy towarów objętych zakazem wwozu  wyłączono dodatkowo narybek skarpa i labraksa oraz młode krewetki białe.

Uchwała nr 1086 z dnia 22 października 2016 r. (PDF 95 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 1086 z dnia 22 października 2016 r. (PDF 48 KB)

Termin obowiązywania omawianego zakazu jak dotąd był dwukrotnie przedłużany w oparciu o Dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej - do dnia 5 sierpnia 2016 r. (dekret nr 320 z dnia 24 czerwca 2015 r. ) oraz dnia 31 grudnia 2017 r. (dekret nr 305 z dnia 29 czerwca 2016 r.). W dniu 1 lipca 2016 r. została opublikowana Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej nr 608 z dnia 30 czerwca 2016 r. przedłużająca termin obowiązywania zakazu wwozu produktów rolno-spożywczych, w tym z krajów Unii Europejskiej, na okres do 31 grudnia 2017 r.  

Uchwała nr 608 z dnia 30 czerwca 2016 r. (PDF 98 KB)

Robocze tłumaczenie Uchwały nr 608 z dnia 30 czerwca 2016 r. (PDF 50 KB)

Ponadto, Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiejnr 842 z dnia 13 sierpnia 2015 r. lista krajów objętych omawianym ograniczeniem została rozszerzona o Ukrainę (od dnia wejścia w życie DCFTA – 01.01.2016 r.) oraz Albanię, Czarnogórę, Islandię i Lichtenstein.

Wykaz produktów rolnych, surowców i żywności pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej, Kanady, Australii, Królestwa Norwegii, Ukrainy, Republiki Albanii, Czarnogóry, Republiki Islandii i Księstwa Lichtenstein, których import do Federacji Rosyjskiej jest zakazany do dnia 31 grudnia 2017 r.

Aktualna ujednolicona lista (PDF 382 KB)