Aktualności http://www.mr.gov.pl Fri, 20 Oct 2017 18:18:30 GMT pl-pl Wiadomości Elektronizacja zamówień publicznych Prace nad elektronizacją zamówień publicznych weszły w kolejną fazę. Ministerstwo Cyfryzacji, przy koncepcyjnej współpracy Urzędu Zamówień Publicznych, uruchomiło przetarg na budowę narzędzia e-zamówienia – pierwszego elementu całościowego rozwiązania... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/elektronizacja-zamowien-publicznych/ Fri, 20 Oct 2017 18:18:30 GMT 166902 Ruszyły konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów oraz jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju koncepcja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszyly-konsultacje-projektu-ustawy-o-zasadach-wspierania-nowych-inwestycji/ Fri, 20 Oct 2017 15:58:21 GMT 166891 Jakie ułatwienia dla biznesu? Wicepremier Morawiecki w Lublinie Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj z przedsiębiorcami z województwa lubelskiego. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim uproszczeń dla firm przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wicepremier Morawiecki i wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj poinformowali, że od początku... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/jakie-ulatwienia-dla-biznesu-wicepremier-morawiecki-w-lublinie/ Fri, 20 Oct 2017 15:35:37 GMT 166708 Konferencja nt. Społecznej Odpowiedzialności Nauki Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbędzie się 16 listopada 2017 r., godz. 9.00-15.30 w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-4-11/ Fri, 20 Oct 2017 11:27:24 GMT 166743 Etyczne wyzwania dla polskiego biznesu 18 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość zorganizowana z inicjatywy Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej w ramach Zespołu do spraw... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/etyczne-wyzwania-dla-polskiego-biznesu/ Thu, 19 Oct 2017 16:33:25 GMT 166643 Zaproszenie na seminarium „How to do Business with the United Nations?” Zachęcamy polskich przedsiębiorców do udziału seminarium „How to do Business with the United Nations?”, które odbędzie się w Genewie w dniu 13 listopada 2017 r. Seminarium jest organizowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie (UNOG). Jego celem jest... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-4-10/ Thu, 19 Oct 2017 12:11:27 GMT 166529 Spotkanie Sekretarzy Stanu V4 Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński wziął udział w spotkaniu Sekretarzy Stanu Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Uczestniczył także w ceremonii otwarcia Automotive Hungary 2017 Expo. Gospodarzem spotkania był István Lepsényi, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Gospodarki... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/spotkanie-sekretarzy-stanu-v4/ Wed, 18 Oct 2017 19:25:01 GMT 166563 Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku – komentarz MR Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest zbliżony do oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 6,9 proc. w... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/produkcja-sprzedana-przemyslu-we-wrzesniu-2017-roku-komentarz-mr/ Wed, 18 Oct 2017 17:46:21 GMT 166451 Uproszczenie procedury wydawania dokumentów niezbędnych dla przedsiębiorców starających się o zlecenia z NATO. Od roku  1999 roku  Polska należy do Organizacji  Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla  Kwatery Głównej NATO oraz Agencji działających w ramach NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytuluproszczenie-procedury-wydawania-dokumentow-niezbednych-dla-przedsiebiorcow-starajacych-sie-o-zlecenia-z-nato-4/ Wed, 18 Oct 2017 15:19:54 GMT 166398 Raport "Przedsiębiorczość w Polsce" Coroczny raport Ministerstwa Rozwoju pn. Przedsiębiorczość w Polsce to aktualne spojrzenie na sektor przedsiębiorstw i zachodzące w nim zmiany. Wychodząc od globalnych i krajowych warunków  makroekonomicznych, w opracowaniu poruszono takie wątki jak sytuacja ekonomiczno-finansowa firm,... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/raport-przesiebiorczosc-w-polsce/ Wed, 18 Oct 2017 15:17:14 GMT 166404