Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

#100zmianDlaFirm – pierwszy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro małych i średnich, przewiduje pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy, który przedstawił wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedzianą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprawę otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Propozycje zawarte w pakiecie przewidują:

  • bardziej przyjazne relacje na linii państwo-obywatel (reforma procedur administracyjnych),
  • mniej uciążliwe kontrole i ochronę przed zmianami interpretacji prawa,
  • złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców,
  • płynną sukcesję jednoosobowych firm,
  • łatwiejsze odzyskiwanie długów (pakiet dla wierzyciela),
  • ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • poddanie szerokiej dyskusji koncepcji spółki dedykowanej start-upom,
  • reformę Głównego Urzędu Miar.

Wicepremier Morawiecki zaznaczył, że wszystkie propozycje zostały poddane wnikliwej analizie z partnerami społecznymi i zainteresowanymi ministerstwami. 

"Przygotowując je odbyliśmy setki spotkań z przedsiębiorcami i ekspertami. Kruszymy też mury Polski resortowej. Pakiet to efekt międzyresortowej współpracy" – powiedział.

Wicepremier Morawiecki prezentuje pakiet rozwiązań

W najbliższych dniach i tygodniach konkretne projekty zmian w prawie zostaną przedstawione do konsultacji i uzgodnień  Część rozwiązań, np. prosta spółka akcyjna, jest w fazie koncepcji i wymaga szerszej dyskusji z zainteresowanymi środowiskami. Trwają również prace koncepcyjne nad nowymi zasadami płacenia składek przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. 

Wicepremier mówił także, że jednym z celów zmian jest tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. 

"Chodzi o swoistą transakcję między państwem a przedsiębiorcami. Państwo będzie poprawiać otoczenie w jakim funkcjonują firmy, a przedsiębiorcy tworzyć wartościowe miejsca pracy" – zaznaczył. 

Widok sali

Zapowiedział, że kolejny pakiet rozwiązań zostanie przedstawiony jesienią i nie będzie ostatnim. Obejmie m.in. Konstytutcję Biznesu, zapowiadaną w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konferencja prasowa, podczas której przedstawiono propozycje ułatwień dla firm odbyła się 9 czerwca w Ministerstwie Rozwoju.

Szczegóły propozycji znajdują się w załączonych plikach – informacji prasowej, prezentacji i fiszkach poszczególnych projektów.

Pobierz pliki:

#100zmianDlaFirm – informacja prasowa (PDF 430 KB)

#100zmianDlaFirm - prezentacja (PDF 868 KB)

Elektronizacja akt pracowniczych (PDF 181 KB)

Kontrole przedsiębiorców i interpretacje  (PDF 134 KB)

Pakiet ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej (PDF 224 KB)

Pakiet wierzycielski (PDF 210 KB)

Postępowania administracyjne (PDF 271 KB)

Prosta Spółka Akcyjna (PDF 235 KB)

Reforma Głównego Urzędu Miar (PDF 138 KB)

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG (PDF 127 KB)

Zmniejszenie obciążeń BHP w sektorze budowlanym (PDF 209 KB)