Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa – przygotowania do trzeciego naboru

Program Interreg Europa Środkowa umożliwia współpracę instytucji publicznych i prywatnych z Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii, części Niemiec oraz północnych Włoch. W Ministerstwie Rozwoju odbyło się seminarium informacyjno-szkoleniowe, którego celem było przygotowanie polskich instytucji do składania wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Spotkanie zainicjowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Wspólny Sekretariat Programu, otworzył wiceminister Adam Hamryszczak.

Przemawia wiceminister Adam Hamryszczak
Foto: B.Kosiński/MR

 

W 85 międzynarodowych projektach już korzystających ze środków programu Interreg Europa Środkowa uczestniczy 119 polskich partnerów.

"Oceniając dwa pierwsze nabory z polskiej perspektywy można z zadowoleniem odnotować dużą liczbę projektów inicjowanych przez polskie instytucje lub z ich aktywnym udziałem. Zależy nam jednak na tym, żeby nasi wnioskodawcy byli jeszcze bardziej skuteczni w ubieganiu się o środki programu"- zaznaczył wiceminister Adam Hamryszczak.

Podczas seminarium eksperci ze Wspólnego Sekretariatu z Wiednia wyjaśnili ukierunkowanie tematyczne trzeciego naboru, udzielali praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania wniosku projektowego i odpowiadali na pytania. Polscy beneficjenci programu podzielili się doświadczeniami i korzyściami ze współpracy w międzynarodowych projektach.

"Projekty transnarodowe są ważne, bo sprzyjają budowie dobrych relacji z partnerskimi regionami, wzbogacają wiedzę, ułatwiają dostęp do nowatorskich rozwiązań i pozwalają na ich testowanie w ramach inwestycji pilotażowych" - zachęcał do współpracy wiceminister. 

Dofinansowanie działań projektowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku polskich instytucji wynosi 85% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku podjęcia się przez polską instytucję roli partnera wiodącego projektu transnarodowego, można się ubiegać z budżetu państwa o dodatkowe 10% poniesionych wydatków.

Informacja na temat trwającego naboru projektów zamieszczona jest na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej