Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne ośrodki innowacji mogą świadczyć usługi proinnowacyjne

Ministerstwo Rozwoju 16 marca 2016 r. przyznało akredytacje kolejnym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Nabór wniosków rozpoczął się 10 grudnia 2015 r. i będzie kontynuowany. Dlatego też lista będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne ośrodki innowacji. W ocenie pozostaje jeszcze ponad 70 wniosków.

Lista ośrodków, którym przyznano akredytacje 16 marca 2016 r.:

  1. Elbląski Park Technologiczny - oferta usług (PDF 462 KB)
  2. Fundacja Obserwatorium Zarządzania - oferta usług  (PDF 364 KB)
  3. Ellipsis Sp. z o.o. - oferta usług (PDF 341 KB)
  4. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp - oferta usług  (PDF 440 KB)
  5. Synergy Park Sp. z o.o.- utrata akredytacji w dniu 30 maja 2017 r.
  6. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. - oferta usług (PDF 3 MB)
  7. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania- oferta usług (PDF 265 KB)
  8. JSC Consulting Jadwiga Szatkowska - oferta usług (PDF 478 KB)
  9. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu - oferta usług (PDF 715 KB)
  10. Europartner Sp. z o.o. - utrata akredytacji w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Pierwsza pula ośrodków innowacji, które uzyskały akredytację resortu rozwoju.