Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne ośrodki innowacji z akredytacją MR

Ministerstwo Rozwoju 31 marca 2016 r. przyznało akredytacje kolejnym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji.

Lista ośrodków, którym przyznano akredytacje 31 marca 2016 r.:

Zobacz listę ośrodków innowacji przyznanych przez Ministerstwo Rozwoju:

5 lutego 2016 r.

16 marca 2016 r.