Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia naboru wniosków o akredytację ośrodków innowacji

Informujemy, że od dnia ogłoszenia naboru tj. od 10 grudnia 2015 r. do 22 marca 2016 r. przyjęto ponad 90 wniosków o akredytację ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas oceny wniosków resort dokona przeglądu kryteriów akredytacji oraz wprowadzi zmiany, które doprecyzują zapisy w dokumentacji konkursowej.

W związku z tym, Ministerstwo Rozwoju wstrzymuje czasowo nabór wniosków o akredytację.

Wnioski, które wpłyną do resortu po 30 marca 2016 r. nie będą rozpatrzone.

Informacja o wznowieniu naboru wniosków o akredytację zostanie przekazana w kolejnym komunikacie.