Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Największy program na najwyższych obrotach

Podsumowaniu postępów we wdrażaniu w ciągu mijającego roku poświęcone było II Spotkanie Roczne dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Odbyło się ono 17 listopada 2017 r. w warszawskim Teatrze Wielkim - Opera Narodowa.

Spotkanie poprowadził wiceminister rozwoju Witold Słowik, a wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz polskich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu.

przedstawiciele Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko

Reprezentujący Komisję Europejską Christopher Todd podziękował za możliwość spotkania w jednym z najpiękniejszych warszawskich zabytków, a zarazem w siedzibie beneficjenta programu. Podkreślił, że POIiŚ to największy program wdrażany ze środków UE, a osiągnięty postęp w jego realizacji znacznie przekracza europejską średnią. Doceniając wkład wszystkich zaangażowanych instytucji, przedstawiciel KE pogratulował sprawnej realizacji prognoz wnioskowania o środki do Komisji Europejskiej, jak również zadeklarował ich szybką refundację.

Wiceminister Słowik podkreślił, że dynamika wdrażania POIŚ jest duża.

"Sukcesywnie podpisywane są kolejne umowy o dofinansowanie projektów. Dotychczas zawarto już 1 080 umów o dofinansowanie o wartości dofinansowania ze środków unijnych wynoszącej 57,2 mld zł. Oznacza to wykorzystanie 52,3% alokacji" – podkreślił. "W ostatnich dniach podpisaliśmy kolejne znaczące umowy dla projektów w sektorze transportu na kwotę dofinansowania UE ponad 1,4 mld zł" – dodał. "Równocześnie, dotychczas zawnioskowaliśmy do Komisji o wypłatę środków w wysokości 15,1 mld zł, czyli 13,8% całej puli dostępnej w programie".

Szczegółową prezentację dotyczącą stanu realizacji POIŚ przedstawił dyrektor Jarosław Orliński. Podkreślił, że w ramach programu wypełniliśmy już zobowiązania wynikające z zasady n+3 na rok 2017, a w większości  także na rok 2018.

Następnie przedstawiciele zaangażowanych resortów omówili i przedyskutowali z Komisją  Europejską kwestie dotyczące każdego z sektorów wspieranych ze środków POIŚ (środowiska, transportu, energetyki, ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego).

"Dziękuję za dotychczasową współpracę zarówno służbom Komisji Europejskiej,  Instytucjom Pośredniczącym, Wdrażającym, Instytucji Zarządzającej i beneficjentom. To dzięki Państwa zaangażowaniu możemy dziś pochwalić się takimi wynikami" – podsumował wiceminister Witold Słowik.