Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu w Luksemburgu

Mobilność miejska i wykorzystanie rowerów jako środka transportu to główny temat nieformalnego spotkania ministrów, które 7 października br. odbyło się w Luksemburgu z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Ministrowie przyjęli również Deklarację dotyczącą rowerów jako środka transportu przyjaznego środowisku.

Minister Maria Wasiak z ministrem zrównoważonego rozwoju i transportu Luksemburga François Bauschem

"Polska docenia rolę transportu rowerowego i popiera działania mające na celu jego rozwój. Wraz z ruchem pieszym i komunikacją zbiorową stanowi on obecnie istotną zrównoważoną alternatywę dla zmotoryzowanego transportu indywidualnego– mówiła minister Maria Wasiak.

W deklaracji ministrów ws. promocji transportu rowerowego przygotowanej przez prezydencję luksemburską wskazuje się na pozytywne aspekty transportu rowerowego: wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zatłoczenia i hałasu w miastach, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa poprzez obniżenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności.

Family photo z nieformalnego spotkania ministrów ds. transportu

Polska zgłaszając uwagi do deklaracji podkreśliła, że nie widzi natomiast potrzeby przygotowania osobnej strategii UE dla transportu rowerowego, wskazując, że transport rowerowy jest już elementem polityki transportowej i stanowi integralny komponent zrównoważonej mobilności w miastach. Nasz kraj zgodził się również z tymi państwami członkowskimi, które akcentowały przyjęcie zasady pomocniczości w odniesieniu do transportu rowerowego.

Minister Maria Wasiak odbyła również liczne rozmowy bilateralne m.in. z: Violetą Bulc, komisarz ds. transportu, Michaelem Cramerem przewodniczącym TRAN (Komitetu ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego) oraz Danem Ťokiem, czeskim ministrem transportu.

Informacja na temat transportu rowerowego w Polsce

W ostatnich latach odnotowujemy wyraźny rozwój transportu rowerowego. Polacy kupują około 1 mln nowych rowerów rocznie, a 63,6% polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden rower.

Dużą popularnością cieszą się systemy rowerów miejskich, które funkcjonują już w wielu polskich miastach (Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Katowicach, Bydgoszczy) i planowane są w kolejnych (Olsztynie, Łodzi). Największy operator wypożyczalni, firma Nextbike Polska odnotował w sierpniu tego roku 3 miliony wynajmów.

"Promowanie komunikacji pieszej i rowerowej jest jednym z działań polskiej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku w zakresie transportu miejskiego " – podkreśla minister Wasiak.

Minister Maria Wasiak na wyciecze rowerowej ministrów UEZdjęcia: http://www.eu2015lu.eu

Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem infrastruktury do wymogów transportu rowerowego. W życie weszło rozporządzenie ws. znaków i sygnałów drogowych zawierające rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów oraz usprawniające projektowanie organizacji ruchu i ruch pojazdów rowerowych. Zmieniane będzie też rozporządzenie dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dla części drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.

Długość rowerowych szlaków turystycznych w Polsce w 2014 r. wynosiła ponad 18 tys. km, a długość ścieżek rowerowych ponad 9 tys. km. Jednym z ciekawszych realizowanych przedsięwzięć w tym zakresie są „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które obejmują 2 tys. km tras zlokalizowanych w pięciu województwach. Wartość projektu to blisko 300 mln zł, z czego 236,3 mln zł to dofinansowanie ze środków  unijnych.

"Z funduszy europejskich na lata 2014-20 na transport rowerowy przeznaczymy łącznie około 375,5 mln euro" – poinformowała szefowa resortu.