Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój

Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”. Mówił m.in. o roli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Stawiamy na zrównoważony wzrost regionów i rozwój odpowiedzialny społecznie. Solidarność, jako wartość, powinna wyznaczyć kierunek działania również w biznesie " – mówił wicepremier M. Morawiecki.

Konferencja Odpowiedzialny rozwój-odpowiedzialny biznes

W ocenie wicepremiera odpowiedzialny biznes, to m.in. połączenie rozwoju technologicznego z wymiarem społecznym.

"Właśnie kończymy pracę na Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, społeczny i terytorialny wymiar tego rozwoju należą do głównych jej filarów. Projektując politykę gospodarczą zawsze mamy na celu wzrost inkluzywny – taki, który zapewnia jak największą wrażliwość społeczną i udział w korzyściach wynikających ze wzrostu gospodarczego wszystkim obywatelom"  – podkreślał minister rozwoju i finansów.
"Chciałbym, żeby państwo wspierało tych, którzy rozwój swojej firmy chcą opierać również na odpowiedzialności wobec lokalnej wspólnoty, w której działają, środowiska naturalnego oraz swoich pracowników"  – zaznaczył.

 Konferencja Odpowiedzialny rozwój-odpowiedzialny biznes

"Dziękuję też OECD za to, że poszła o krok dalej, że nie mówimy tylko o społecznej odpowiedzialności biznesu, ale o społecznym prowadzeniu biznesu" —powiedział wicepremier.

Dodał, że w nazwie rządowego Planu świadomie użyto pojęcia „odpowiedzialność” – nie „zrównoważony rozwój”, nie po prostu „rozwój”, ale właśnie  „odpowiedzialny rozwój”. Czyli rozwój oparty na solidnych fundamentach ekonomicznych i wielowymiarowej solidarności społecznej.

Tematyka konferencji dotyczyła odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Polsce w kontekście zadań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zaleceń zawartych w Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, których 40-lecie obchodzimy w 2016 roku. W tym roku mija również 20 lat od przystąpienia Polski do OECD. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele OECD, w tym Roel Nieuwenkamp, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu, a także reprezentanci instytucji rządowych, pozarządowych oraz firm. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju.

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych są częścią Deklaracji w sprawie inwestycji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych przyjętej w 1976 r. przez państwa członkowskie OECD. Formułują one zalecenia dotyczące prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i zachęcają przedsiębiorstwa wielonarodowe do uczestnictwa w rozwoju gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz do minimalizowania negatywnego wpływu, jaki może się pojawiać w związku z ich działalnością.