Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze ośrodki innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przyznało akredytacje pierwszym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie mogą uzyskać zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. 

Nabór wniosków rozpoczął się 10 grudnia 2015 r. i będzie kontynuowany. Dlatego też lista będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne ośrodki innowacji.

Lista akredytowanych ośrodków innowacji:

 1. Fundacja Centrum Innowacji FIRE - oferta usług (PDF 100 KB)
 2. Fundacja Poszanowania Energii- oferta usług (PDF 462 KB)
 3. Netrix Group Sp. z o.o. - oferta usług (PDF 5 MB)
 4. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk - oferta usług (PDF 94 KB) 
 5. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Poznański Park Naukowo-Technologiczny - oferta usług (PDF 449 KB)
 6. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej - oferta usług (PDF 406 KB)
 7. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - oferta usług (PDF 112 KB)
 8. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. - oferta usług  (PDF 667 KB)
 9. Sekwencja Sp. z o.o. - oferta usług (PDF 7 MB)
 10. „MERITUM” Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o. o. - oferta usług (PDF 420 KB)
 11. Lubelska Fundacja Rozwoju - utrata akredytacji w dniu 27 czerwca 2017 r.
 12. EDORADCA Sp. z o.o. S.K.A. nowa nazwa NOA FUND Sp. z o.o. S.K.A.- oferta usług (PDF 2 MB)
 13. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - oferta usług (PDF 270 KB)
 14. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. - oferta usług  (PDF 231 KB)