Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie wdrażania II edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce

578,1 mln euro, 17 programów, ponad 1300 projektów – to tylko niektóre liczby pokazujące skalę wykorzystania Funduszy Norweskich i EOG 2009-2014 w Polsce. 25 października 2017 r. odbyło się podsumowanie ich wdrażania. W wydarzeniu udział wzięli wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Ambasador Norwegii Karsten Klepsvik.

Spotkanie było szansą na przegląd działań, które otrzymały wsparcie finansowe z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Zrealizowano 17 zróżnicowanych tematycznie programów. Łącznie Polska otrzymała w latach 2009-2014 578,1 mln euro.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński

Pomocy udzielono m. in. w obszarach takich jakich badania naukowe, ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, kultura, ochrona zdrowia, stypendia dla uczniów i studentów, społeczeństwo obywatelskie, lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności społecznej, sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne.

"Przekazane środki finansowe pozwoliły na realizację wielu inicjatyw o kluczowym znaczeniu, ale co istotne, wzmocniły stosunki dwustronne. Dużą część przedsięwzięć zrealizowano w międzynarodowych partnerstwach. Jestem przekonany, że tak też będzie w kolejnych latach. W ostatnich dniach zakończyliśmy negocjacje dotyczące nowej puli Funduszy Norweskich i EOG dla Polski" – powiedział minister Kwieciński.
"Od ponad 10 lat Polska i Norwegia blisko współpracują w ramach Funduszy norweskich, a dziś po raz kolejny jesteśmy świadkami doskonałych rezultatów, jakie udało się osiągnąć. Cieszę się również ogromnie, że Polska pozostanie największym beneficjentem Funduszy norweskich w latach 2014-2021" – podkreślił Karsten Klepsvik Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Granty przyznano przedsiębiorstwom, instytucjom kultury, administracji publicznej, organizacjom pozarządowym. Liczba dofinansowanych projektów przekroczyła 1300. Duża cześć z nich została zakończona. W trakcie realizacji są jeszcze projekty w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (do 30 kwietnia 2018 r.).

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński

Wybrane rezultaty II edycji:

ŚRODOWISKO

 • 113 000 ton redukcji CO2 rocznie;
 • 24 inwestycje w sektorze przemysłu związane z  ochroną powietrza;
 • poprawa efektywności energetycznej, w tym termomodernizacja ponad 300 budynków użyteczności publicznej.

ZDROWIE

 • zakup ponad 5500 sztuk sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego;
 • 26 zmodernizowanych instytucji w obszarze ochrony zdrowia;
 • ponad 8000 przeszkolonych pracowników ochrony zdrowia.

KULTURA

 • 22 zmodernizowane/nowo powstałe muzea, centra kultury;
 • 300 wydarzeń kulturalnych i artystycznych i niemal 450 000 ich odbiorców.  

BADANIA I NAUKA

 • 25 stopni naukowych i tytułów przyznanych kobietom naukowcom;
 • 6 zgłoszeń patentowych;
 • 152 instytucje współrealizujące projekty badawcze;
 • 2631 wymian/wizyt studyjnych studentów i pracowników naukowych;
 • 81 projektów wspierających rozwój instytucjonalny szkolnictwa wyższego.

ROZWÓJ REGIONALNY

 • 17 partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomiędzy władzami lokalnymi oraz reprezentantami sektora pozarządowego i biznesu;
 • 13 strategii terytorialnych.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

 • 2098 przeszkolonych funkcjonariuszy w zakresie przepisów Schengen;
 • 439 ekspertów przeszkolonych w zakresie zwalczania i zapobiegania procederowi handlu ludźmi;
 • 1134 osoby dotknięte przemocą ze względu na płeć, ukończyło programy terapeutyczne.

WZMOCNIENIE SĄDÓW

 • 16 ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 • 9114 przedstawicieli kadry menadżerskiej sądów przeszkolonych w nowoczesnych metodach zarządzania sądami;
 • 15 662 uczniów zapoznanych z systemem prawnym. 

III edycja Funduszy

16 października br. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Obecnie finalizowane są bilateralne uzgodnienia z darczyńcami zmierzające do podpisania Memoranda Of Understanding (MoU). Ich podpisanie planowane jest do końca 2017 r. Pierwsze konkursy w ramach III edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych.

W wyniku negocjacji osiągnięto kompromis polityczny w zakresie wszystkich obszarów wsparcia III edycji. Znalazły się wśród nich m. in.: środowisko i zmiany klimatu, innowacyjność, rozwój miast, nauka, kultura, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie publiczne i wymiar sprawiedliwości.

Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, obszar „społeczeństwo obywatelskie”, zarządzany będzie przez darczyńców, za pośrednictwem Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Powstanie wspólna Komisja, która wybierze operatora na poziomie centralnym i regionalnym.