Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska awansowała w Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i The Wall Street Journal

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 69,3 pkt, co plasuje nasz kraj na 39. miejscu w rankingu światowym i na 18. pozycji w zestawieniu regionalnym. W prezentacji wyników tegorocznego raportu wziął udział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Komentując tegoroczną pozycję Polski w rankingu, szef resortu rozwoju wskazywał, że do budowy konkurencyjnej gospodarki potrzebny jest wybór spójnego modelu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, zwłaszcza z sektora MŚP, a państwem.

Prezentacja Indeksu Wolności Gospodarczej

"Płaszczyzną do tej współpracy jest Rada Dialogu Społecznego, forum łączące przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Miejsce, w którym mają być współtworzone rozwiązania regulacyjne, propracownicze i probiznesowe. Zachęcam, aby w ramach tego nowego mechanizmu zgłaszać pomysły działań, także na rzecz budowy środowiska przyjaznego przedsiębiorczości" – mówił.

 Prezentacja Indeksu Wolności Gospodarczej

Wicepremier Morawiecki wskazał też na rolę MŚP w budowie innowacji.

"Chcemy włączyć sferę B+R w modele biznesowe poszczególnych branż. Dzięki temu środki - zarówno państwowe, jak i unijne – będą mogły być wydatkowane z punktu widzenia jak najlepszego wdrożenia nowych rozwiązań i ich rzeczywistego wpływu na perspektywy biznesowe. Warto z tego względu zrekonstruować proces przyznawania środków, aby jak najszerzej uwzględnić głos MŚP w polityce innowacyjnej" – zaznaczył.

Prezentacja Indeksu Wolności Gospodarczej

 ***

Tegoroczny wynik rankingu jest najlepszy w historii naszego kraju. Polska, począwszy od 2012 roku, poprawiła swoją pozycję o 5,1 pkt. W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje poprawa w zakresie praw własności (+5,0), poziomu korupcji (+1,0), warunków dla biznesu (+1,4), polityki monetarnej (+3,9) oraz wolności inwestycyjnej (+5,0).

Indeks Wolności Gospodarczej – przygotowywany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od ponad 20 lat – stał się najbardziej popularnym rankingiem na świecie. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej – od początku istnienia w 1995 roku – jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

Indeks Wolności Gospodarczej 2016