Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polsko-białorusko-ukraińskie projekty z Lubelszczyzny nagrodzone!

7 listopada w Lublinie odbyła się gala rozdania „Orłów” tygodnika „Wprost”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, które reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak. W gali uczestniczyli również przedstawiciele środowisk sektora publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych.

Województwa lubelskie i świętokrzyskie są częścią makroregionu Polski Wschodniej, gdzie od 2007 r. koncentrują się działania europejskiej i krajowej polityki regionalnej. Oprócz regionalnych programów operacyjnych dla każdego z województw, realizowany jest tu program Polska Wschodnia 2014-2020 oraz programy sektorowe, a także współpraca transgraniczna z udziałem partnerów z Białorusi i Ukrainy.

"Jako Ministerstwo wspieramy inicjatywy mające na celu zarówno gospodarczy, jak i społeczny rozwój Polski. Wśród priorytetów rządu jest wspieranie i umacnianie potencjału biznesu i samorządów. Cieszę się więc, że spotykamy się dziś w Lublinie w gronie wybitnych instytucji i osobowości z województw: lubelskiego i świętokrzyskiego– powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak otwierając galę.

Minister Hamryszczak na gali Wprost

Minister Hamryszczak na gali Orłów

Podczas gali wręczono nagrody laureatom „Orłów” dla wybitnych instytucji i osobowości z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. W kategorii współpraca transgraniczna wiceminister Hamryszczak wręczył wyróżnienia 8 projektom transgranicznym zrealizowanym w programie Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
(Lista wyróżnionych projektów)

Statuetkę natomiast otrzymały 2 zwycięskie projekty:

  • Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni), zrealizowany przez Gminę Miejską Hajnówka we współpracy z białoruskim Komunalnym Unitarnym Wielobranżowym Produkcyjnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCh” i Państwowym Zakładem Naukowym „Poleski Instytut Rolno-Ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi”;

  • Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie, zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach we współpracy z ukraińskim partnerem Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym „Źródło” we Lwowie.

 Zwycięzcy

Zwyciezca

"Nagrodziliśmy niezwykle istotne projekty współpracy transgranicznej zrealizowane z udziałem instytucji z Lubelszczyzny i partnerów z Białorusi i Ukrainy. Wręczając te nagrody chcemy podkreślić wartość współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, jej znaczenie dla rozwoju regionu oraz podziękować za zaangażowanie partnerom polskim i zagranicznym– zaznaczył wiceszef resortu rozwoju.
"W Ministerstwie Rozwoju już teraz zastanawiamy się nad koncepcją programów funduszowych, w tym programów współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach UE. Będziemy pamiętać o ogromnym zainteresowaniu projektodawców naborem w programie Polska-Białoruś-Ukraina oraz wysokiej jakości przedłożonych projektów. Zamierzamy w najbliższej przyszłości skutecznie zabiegać o kontynuację programu po 2020 roku" - podsumował wiceminister Adam Hamryszczak.