Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poznaliśmy laureatów Konkursu Raporty Społeczne 2017!

10 października 2017 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) odbyła się gala wręczenie nagród w konkursie na najlepsze raporty społeczne z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

Konkurs Raporty Społeczne jest organizowany przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte od 2007 roku. Celem konkursu jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury, w skład którego wchodzi również przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.

Tegoroczna XI edycja konkursu cieszyła się największą popularnością w historii. Do udziału w rywalizacji zgłoszone zostały aż 44 raporty. Znaczną większość stanowiły raporty przedsiębiorstw, ale do rywalizacji stanęły również raporty fundacji korporacyjnych, organizacji pozarządowej  oraz jednej instytucji publicznej. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji było aż 18 debiutantów.

W ramach konkursu przyznana została również nagroda Ministra Rozwoju i Finansów. Zdobywcą tego wyróżnienia została spółka CEMEX Polska, a dyplom Prezesowi Zarządu Juanowi Carlosowi Herrerze w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów wręczył Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

"Ministerstwo Rozwoju jako podmiot, który koordynuje politykę gospodarczą na poziomie rządowym przykłada bardzo dużą wagę nie tylko do tego, żeby w Polsce prowadzić biznes w sposób skuteczny, efektywny i prosty, ale również, aby prowadzenie biznesu miało ludzką twarz i żeby łączyć kwestie społeczne z kwestiami biznesu" – powiedział Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Triumfatorem tegorocznej edycji konkursu został CEMEX Polska, który obok nagrody Ministra Rozwoju i Finansów zdobył również nagrodę główną za najlepszy raport społeczny – doceniono go za kompleksowe podejście, przejrzystość, zwięzłość oraz klarownie przedstawioną informację o zobowiązaniach oraz ich realizacji.  

Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Juan Carloss Herrera, Prezes Zarzadu Cemex Polska

Więcej informacji na temat pozostałych laureatów Konkursu Raporty Społeczne 2017 znajduje się na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.