Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozpoczęcie prac nad programem rozwoju cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji i biznesu, przygotowujących program stworzenia w Polsce e-państwa, które jest elementem podstawy odpowiedzialnego rozwoju Polski. Usprawni ono działanie administracji publicznej i zapewnieni warunki do rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Celem prac ekspertów jest m.in. poprawa efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury publicznej, co sprawi, że obywatele będą mogli coraz więcej spraw urzędowych załatwić bez wychodzenia z domu. Program rozwoju cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki będzie obejmował wiele tematów, a pomysły mają być przede wszystkim kreowane przez rynek tak, aby właściwie odpowiadały na zapotrzebowanie społeczne.

"Oddajemy głos specjalistom, aby jak najwięcej pomysłów i rozwiązań nie pochodziło tylko z sektora publicznego. Działania państwa mają ułatwiać proces budowania administracji przyjaznej obywatelom, która będzie nastawiona na wspieranie ich rozwoju" - powiedział Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju, otwierając spotkanie.

Prace będą prowadzone w podgrupach roboczych, które zajmą się różnymi zagadnieniami –  rozpoczynając od cyfrowych usług publicznych, przez e-Faktury, e-Opłaty, e-Świadczenia, krajowego schematu płatniczego, zwiększenie obrotu bezgotówkowego, tożsamość cyfrową czy architekturę IT. Odbywają się pierwsze spotkania, podczas których eksperci doprecyzowują zakres prac poszczególnych zespołów i wskazują jasne i mierzalne cele do realizacji.

Prace związane z cyfryzacją administracji publicznej są prowadzone głównie przez Ministerstwo Rozwoju, Cyfryzacji i Finansów. Ścisła współpraca resortów pozwoli na pełną koordynację działań wszystkich instytucji i podmiotów zaangażowanych w rozwój e-państwa.