Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trasa Łagiewnicka z finansowaniem PFR

Polski Fundusz Rozwoju sfinansuje powstanie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. To część wewnętrznej obwodnicy i jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych miasta. Projekt jest pierwszym przykładem łączenia środków unijnych i wsparcia oferowanego z Planu Junckera.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesna arteria o długości ok. 4 km, łącząca istniejącą ulicę Grota-Roweckiego z węzłem ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch jezdni z trzema pasami ruchu oraz torów tramwajowych. Przedsięwzięcie wymaga również:

  • wydrążenia trzech tuneli o łącznej długości około półtora kilometra,
  • wybudowania bezkolizyjnych skrzyżowań, nowego, zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego z centrum obsługi podróżnych,
  • wytyczenia kładki dla pieszych i rowerzystów,
  • budowy dwóch mostów (w tym kolejowego),
  • przebudowy koryta rzeki Wilga,
  • wybudowania przystanków autobusowych,
  • chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych.

Obwodnice Krakowa wraz z budowaną Trasą Łagiewnicką

Budowa trasy przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum Krakowa i połączy ze sobą południowe dzielnice. Umożliwi też przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin. Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowalnych w 2017 oraz ich zakończenie w 2020 roku.

Przemawia wicepremier Morawiecki. Widok sali. Fot. B. Kosiński/MR

"Trasa Łagiewnicka jest przykładem nowoczesnej sieci transportowej pomyślanej tak, aby jak najlepiej służyć potrzebom gospodarczym Krakowa i całej Małopolski oraz podnieść jakość życia mieszkańców. Rozbudowując i modernizując sieci transportowe i techniczne wzmacniamy pozycję konkurencyjną poszczególnych regionów Polski i zarazem całego kraju. Intensyfikacja inwestycji samorządowych jest istotna z punktu widzenia przyspieszenia wzrostu gospodarczego w latach 2017-2018" - powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
"Cała trzecia obwodnica Krakowa, której istotną częścią jest Trasa Łagiewnicka, polepszy jakość komunikacji miejskiej zwiększając przepustowość oraz prędkość transportu. Przyczyni się także do wzrostu bezpieczeństwa poprzez znaczące zmniejszenie ruchu drogowego w historycznym centrum miasta" - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Założenia inwestycji zostały opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju i Kraków, na mocy podpisanego przez strony porozumienia. Główny ciężar prac projektowo-koncepcyjnych oraz symulacji budżetowych projektu spoczywał na mieście, zaś PFR odpowiadał między innymi za wypracowanie struktury prawnej oraz modelowanie finansowe przedsięwzięcia, jak również za aranżację finansowania. W jego ramach PFR dostarcza ponad 200 mln zł. Instrument finansowy PFR jest kluczowy dla realizacji inwestycji.

Prezes PFR Paweł Borys i prezes Trasy Łagiewnickiej Jerzy Marcinko po podpisaniu umowyFot. B. Kosiński/MR

Budowa Trasy Łagiewnickiej będzie finansowana także z innych źródeł. Niemal 300 mln zł kredytu zapewni działający w ramach Grupy PFR Bank Gospodarstwa Krajowego. W grudniu 2016 r. zgody kredytowe uzyskał także Europejski Bank Inwestycyjny. Szacowana wysokość finansowania EBI w ramach Planu Junckera to niemal 400 mln zł. Miasto wystąpiło również o blisko 100 mln zł dotacji unijnej z Programu Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Wniosek jest w trakcie oceny przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt jest pierwszym przykładem łączenia w Polsce środków unijnych i wsparcia oferowanego z Planu Junckera. Całkowity koszt inwestycji, z uwzględnieniem finansowania w okresie budowy, szacowany jest na ok. 1 mld zł

***

Podstawowym celem działania funduszy PFR w zakresie finansowania infrastruktury, które z reguły ma charakter kapitałochłonny, jest zapewnienie „bankowalności” projektów inwestycyjnych, tzn. spełniania kryteriów otwierających drogę do zaangażowania dłużnego ze strony banków. W efekcie możliwe staje się pozyskanie najtańszego rynkowego finansowania kosztów projektu, tj. finansowania bankowego.

Instrumenty, którymi posługują się fundusze PFR dla realizacji swoich celów inwestycyjnych, to po pierwsze instrumenty kapitałowe, czyli inwestowanie w akcje lub udziały spółek projektowych realizujących projekty infrastrukturalne. Po drugie, mogą to być instrumenty bazujące na długu podporządkowanym do bankowego finansowania głównego. Tego typu wejście przez fundusze infrastrukturalne PFR ze swoimi instrumentami finansowymi do spółek projektowych umożliwia pozyskanie od banków standardowo od 60 do 80 procent finansowania kosztów projektu infrastrukturalnego w formie długu bankowego.

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych przez Grupę PFR w zakresie infrastruktury są m.in.: budowa jednej z największych inwestycji na Pomorzu – głębokowodnego nabrzeża terminala kontenerowego w Gdańsku; inwestycja z PESA Bydgoszcz w rozwój krajowego transportu kolejowego; rewitalizacja przedwojennych kamienic na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, czy modernizacja zespołu akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ich otoczenia.

Działający w Grupie PFR Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie projektów infrastrukturalnych w oparciu o finansowanie dłużne. BGK obsługuje także Krajowy Fundusz Drogowy, zapewniając finansowanie dla projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowuje projekty drogowe w Polsce Wschodniej, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną miast wojewódzkich z tej części Polski.