Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

VI Forum Międzynarodowe „Dzień Ukraińskiego Biznesu”

Polska pozostaje trzecim największym rynkiem eksportowym dla Ukrainy i największym odbiorcą ukraińskich towarów spośród krajów UE. Nasz kraj jest piątym dostawcą towarów na rynek ukraiński. Współpraca gospodarcza obu krajów była głównym tematem VI Forum „Dzień Ukraińskiego Biznesu”. Ministerstwo Rozwoju reprezentował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Przemawia wiceminister Jerzy Kwieciński

Wiceszef resortu uczestniczył w panelu „Strefa wolnego handlu: czego oczekiwać od polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej”.

"Postępujący proces liberalizacji handlu pomiędzy Unią Europejską  a Ukrainą oraz harmonizacja standardów, będą miały dalsze pozytywne przełożenie na dwustronny relacje handlowe i inwestycyjne oraz gospodarki Polski i Ukrainy" – powiedział wiceminister Kwieciński.

Od 1 stycznia 2016 r. tymczasowo stosowana jest część handlowa Umowy Stowarzyszeniowej o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) między Unią Europejską a Ukrainą.

Wiceminister Kwieciński mówił o niesłabnącym zainteresowaniu polskich i ukraińskich przedsiębiorców rozwojem wzajemnych kontaktów gospodarczych, które wpływają na budowę pozytywnych tendencji w relacjach polsko-ukraińskich gospodarczych w ostatnich latach. Odniósł się też do posiedzenia Komisji Międzyrządowej Polska-Ukraina, podczas którego strona ukraińska zaprezentowała najnowsze inicjatywy rządu, ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie możliwości DCFTA. To proces przyłączenia Ukrainy do Regionalnej konwencji w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia oraz rozpoczęcie Dialogu wysokiego szczebla Ukraina-UE odnośnie zagadnień horyzontalnych i poszczególnych gałęzi przemysłu.

Przemawia wiceminister Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński poinformował, że w ostatnich latach Polska wzmocniła działania na rzecz wsparcia reform ekonomicznych, finansowych oraz administracyjnych na Ukrainie. Zaznaczył, że w ocenie strony polskiej wskazane jest, aby pomocowe projekty unijne były ściśle komplementarne z przygotowywanym obecnie przez Rząd Ukrainy , średniookresowym planem priorytetowych działań do roku 2020.

Forum odbyło się 18 maja 2017 r. w Warszawie

***

Polska pozostaje trzecim – po Rosji i Egipcie – największym rynkiem eksportowym dla Ukrainy i największym odbiorcą ukraińskich towarów spośród krajów UE (6,1% udziału w ukraińskim eksporcie ogółem). Polska jest piątym dostawcą towarów na rynek ukraiński – po Rosji, Chinach, Niemczech i Białorusi.W styczniu 2017 r. dynamika wzrostu obrotów towarowych pomiędzy Polską i Ukrainą jest jeszcze wyższa w porównaniu do stycznia 2016 r.

Wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła o 35%. Według danych ukraińskich, w styczniu br. odnotowano ponad czterdziestoprocentową dynamikę wzrostu obrotów towarowych z Polską w porównaniu do stycznia 2016 r.