Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wicepremier Morawiecki o polsko-amerykańskich relacjach gospodarczych i umowie TTIP

Współpraca w kwestii polsko-amerykańskich stosunków handlowych i inwestycyjnych, a także stan negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) to najważniejsze tematy spotkania wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego z przedstawicielem USA ds. handlu ambasadorem Michaelem Fromanem.

Wicepremier Morawiecki zaznaczył, że TTIP przyczyni się do wzmocnienia relacji transatlantyckich i pobudzenia gospodarek po obu stronach Atlantyku. Z punktu widzenia Polski, kluczowe znaczenie ma kwestia dostępu polskich małych i średnich przedsiębiorstw do amerykańskiego rynku. Obecnie MŚP napotykają szereg barier administracyjnych oraz biurokratycznych i nie mogą wykorzystać w pełni swojego potencjału.

Powitanie wicepremiera Morawieckiego z ambasadorem Michaelem Fromanem

Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w opinii polskiego rządu niezbędne jest przygotowanie osobnego rozdziału dotyczącego energii w umowie TTIP, zwłaszcza w zakresie gazu.

"Ceny tego surowca są szczególnie istotne z punktu widzenia polskiego przemysłu chemicznego. Uwolnienie eksportu amerykańskiego gazu do Europy przyczyni się do większej konkurencyjności tego sektora. Co więcej, dostrzegamy potrzebę wsparcia polskiej gospodarki, zwłaszcza branż energochłonnych. Dotyczy to m.in. branży chemicznej, dla której postulujemy wprowadzenie okresu okresów przejściowych w liberalizacji ceł. Kwestie związane z energią to podstawowa sprawa z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjności przemysłu" – mówił wicepremier. 

Szef resortu rozwoju dodał, że dla strony polskiej w negocjowanej umowie TTIP ważne znaczenie ma ochrona rolnictwa i rynku rolno-spożywczego. Ten sektor polskiej gospodarki to jeden z najlepszych przykładów „success story” na międzynarodowych rynkach.

"Z tego względu w relacjach z USA zależy nam na eliminowaniu ryzyk, które mogłyby w przyszłości utrudnić polskim produktom dostęp na rynek amerykański" – powiedział.

Wicepremier Morawiecki zwrócił uwagę także na znaczenie dostępu do amerykańskiego rynku zamówień publicznych dla polskich podmiotów. W tym kontekście poruszył również kwestię zmian w zakresie zamówień publicznych w Polsce, które mogą zachęcić amerykańskie firm do startowania w dużych przetargach infrastrukturalnych.

"Trwają prace nad zmianami w przepisach, tak by o wyborze oferty nie decydowało wyłącznie kryterium najniższej ceny. O wiele większą wagę przy wyborze zamówienia powinny mieć kwestie technologiczne i nowoczesne know-how, którymi dysponują firmy z amerykańskiego rynku. Dzięki umowie o wolnym handlu pomiędzy UE i USA polskie firmy będą miały szansę zaistnieć na nowych rynkach, a także szerzej współpracować z amerykańskimi inwestorami. Oznacza to dla nich dostęp do innowacyjnych rozwiązań i możliwość wdrażania tych pomysłów w kraju" – ocenił wicepremier.

Rozmowy wicepremiera Morawieckiego z ambasadorem Michaelem Fromanem

Mowa była również o kwestii przyznania statusu gospodarki rynkowej dla Chin, w tym szczególnie w odniesieniu do nadmiernej podaży na światowym rynku stali, wynikającej głownie z eksportu stali z Chin. Wicepremier Morawiecki wskazał w tym kontekście na problem ochrony polskiego rynku stali, który odczuwa niekorzystne skutki z powodu importu taniej stali głównie z Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz pośrednio z Chin. Tamtejsi producenci nie są m.in. związani restrykcyjnymi postanowieniami przyjętymi w ramach polityki klimatycznej, co pozwala im na oferowanie tego surowca po zaniżonych cenach. W związku z tym huty polskie tracą udział w rynku.

Ambasador Froman przyznał, że USA odczuwają analogiczne skutki globalnej nadpodaży stali. Ambasador Michael Froman odniósł się z kolei do bardzo dobrych dwustronnych relacji gospodarczych pomiędzy USA i Polską (wartość wymiany handlowej wyniosła w 2015 r. blisko 10 mld dol.). Podkreślił też znaczący udział amerykańskich inwestycji w Polsce (w ocenie strony USA - 30 mld dol.). W kwestii TTIP ambasador Froman ocenił, że negocjacje z Komisją Europejską rozwijają się w dobrym kierunku.

"Zachęcam państwa członkowskie UE, by aktywnie uczestniczyły w rozmowach i przekazywały swoje stanowiska, uwagi oraz sugestie zespołom negocjacyjnym KE" – stwierdził. 

Zwrócił też uwagę na potrzebę działań informacyjnych w kwestii umowy.

"Ważne, by nie pomijać tego tematu w debacie publicznej i koncentrować się na wzajemnych korzyściach, jakie może dać TTIP obu stronom" – dodał Michael Froman.