Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

Omówieniu najważniejszych zagadnień dotyczących polityki regionalnej poświęcono spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju na czele z wiceministrami Jerzym Kwiecińskim i Pawłem Chorążym oraz Komisji Europejskiej. Delegacji europejskiej przewodniczył Normunds Poppens, zastępca dyrektora generalnego DG REGIO (Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej).

Od lewej: wiceminister Kwieciński, dyrektor Poppens, wiceminister Chorąży

Rozmawiano m.in. o zamykaniu perspektywy 2007-2013. Wiceminister Paweł Chorąży podkreślił, że Polska docenia otwartość Komisji Europejskiej (KE) na dyskusję o działaniach, które przyczynią się pełnego i efektywnego wykorzystania przez Polskę Funduszy Europejskich mijającego okresu programowania. Wiceminister Jerzy Kwieciński dodał, że w tym celu rząd opracował „Program naprawczy dla funduszy Polityki Spójności 2007-2013” przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2015 r.

"Jest on intensywnie realizowany. Zaproponowane działania przyczynią się do możliwie pełnego zagospodarowania funduszy UE 2007-2013, a co za tym idzie do wzmocnienia ich wpływu na naszą gospodarkę i jakość życia Polaków"– podkreślił wiceszef resortu.

Przedstawiciele KE

Dużo miejsca poświęcono zmianom w programach operacyjnych, które są konieczne do przemodelowania podstawy certyfikacji oraz zwiększenia dofinansowania UE do 85 proc. na poziomie programów. 

"To jedne z działań programu naprawczego, uzgodnione z Komisją" – powiedział wiceminister Kwieciński.

Przedstawiciele MR

Pozostałymi tematami poruszonymi podczas spotkania były m.in. kwestie dotyczące nowego okresu programowania, takie jak np. wybór podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, Fundusz Małych Projektów w pięciu programach INTERREG, procedury wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.