Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej - zaproszenie na konferencję

Polska innowacyjna i konkurencyjna – w kierunku niskoemisyjnej transformacji. Wybrane zagadnienia projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej to temat konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych. Odbędzie się ona 11 stycznia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Podstawą przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) jest stworzenie ram dla budowy w dłuższej perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurowania na europejskim i globalnym rynku.

Program obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie poziomu jej emisyjności na wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami. Poprzez takie ujęcie Program wskazuje na korzyści i szanse dla gospodarki jakie może nieść ze sobą transformacja niskoemisyjna, która powszechnie kojarzy się z dodatkowymi kosztami skutkującymi obniżeniem wzrostu gospodarczego a często i pogorszeniem jakości życia społeczeństwa.

Obecnie projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej jest konsultowany międzyresortowo i społecznie. Zależy nam, żeby przedstawić Państwu do dyskusji wybrane tematy zawarte w dokumencie.

Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się na stronie Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych. Zapraszamy. 

Program konferencji. (PDF 273 KB)