Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego

11 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Rozwoju dot.  Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF), z udziałem Sekretarza Stanu w MON Bartosza Kownackiego oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Spotkanie poświęcone było przedstawieniu informacji o Funduszu i jego dwóch „filarach” – oknie badawczym (działanie przygotowawcze w zakresie prac badawczych w sektorze obrony - PADR) i zdolnościowym (Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego - EDIDP).

W części dyskusyjnej omówiono wstępnie kwestie związane z potencjalnymi projektami, które mogłyby być realizowane przez Polskę w ramach EDIDP. Resort ON zaznaczył, że obok prowadzonej przez SZ RP analizy potencjalnych obszarów, istotna jest także informacja ze strony przemysłowej w zakresie możliwego zaangażowania w projekty – zostanie ona wykorzystana w procesie negocjacji Programu Prac (Work Programme).

Podkreślono konieczność aktywności zarówno strony rządowej, jak i przemysłowej w identyfikacji i przygotowaniu propozycji projektów. Ze strony przemysłu, zgłoszono kilka wstępnych obszarów możliwych do realizacji projektów (m.in. fotonika/technologie światłowodowe, bezzałogowe systemy lądowe również w wersji uzbrojonej, inżynieria materiałowa w kontekście projektu czołgu przyszłości i opancerzenia do niego, redukcja wagi wyposażenia indywidualnego żołnierza, produkcja kevlaru). Podkreślono także konieczność większej aktywności polskich podmiotów na forum unijnym.

5_

 

8_

 

166

Prezentacja EDF 1 (PDF 550 KB)
Prezentacja EDF 2 (PDF 563 KB)
Prezentacja EDF 3 (PDF 578 KB)