Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie ekspansji zagranicznej przedsiębiorców

Prezentujemy opracowanie „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców” (PDF 623 KB) o najważniejszych dostępnych instrumentach wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm.

Znajdują się w nim informacje o wielu krajowych i unijnych projektach i działaniach, w ramach których przedsiębiorca może otrzymać wsparcie finansowe oraz niefinansowe na prowadzenie działalności zagranicznej, w tym m.in. o:

  • Branżowych programach promocji,
  • Programach promocji na rynkach perspektywicznych,
  • Projekcie Polskie Mosty Technologiczne,
  • Pomocy de minimis na promocję eksportu,
  • Projekcie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”,
  • Projekcie „Internacjonalizacja MŚP",
  • Programie Rządowym – Finansowe Wspieranie Eksportu,
  • Systemie dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych,
  • Gwarancjach i ubezpieczeniach eksportowych, itd.

Mamy nadzieję, że opracowanie będzie ważnym źródłem informacji dla przedsiębiorców, a wskazane instrumenty pomogą nie tylko w zwiększaniu wolumenu eksportu, lecz również w wychodzeniu z polską ofertą handlową do nowych zagranicznych partnerów.