Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wspólne działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju

Kolejne podmioty dołączyły do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zainicjowanej w czerwcu br. przez Ministerstwo Rozwoju. Dziś w Ministerstwie odbyła się Konferencja SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, w  której udział wziął wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Sygnatariusze Partnerstwa
Foto: B.Kosiński/MR

Ministerstwo Rozwoju oraz przedstawiciele świata biznesu i organizacji w czerwcu 2017 r. rozpoczęli współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.W czerwcu do porozumienia przystąpiło 47 podmiotów, pół roku później, kolejnych 24, w tym m.in. KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, BASF Polska Sp. z o.o, Carrefour Polska Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A., Pracodawcy RP, Federacja Konsumentów czy Polski Czerwony Krzyż.

Lista sygnatariuszy (PDF 198 KB)

Za koordynację wdrażania Agendy 2030 na poziomie krajowym odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Dokument wskazuje kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. -

"Polska perspektywa działań została wyrażona w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele" – podkreślił wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Wiceszef resortu zaznaczył, że kluczowym dla osiągnięcia celów rozwojowych zarówno Strategii jak i Agendy 2030, jest partnerskawspółpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowanie partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

"Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030" – powiedział wiceminister.