Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XII posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP oraz Zespołu ds. PPP

Odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP (Partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz Zespołu ds. PPP. Posiedzenie było okazją do podsumowania działań Ministerstwa Rozwoju w zakresie PPP oraz omówieniu działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów w formule PPP.

"Rok 2017 był niezmiernie intensywny, jeśli chodzi o działania w zakresie PPP. Rząd przyjął dwa kluczowe dokumenty ważne dla rozwoju rynku PPP. Są to Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP" – powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik otwierając posiedzenie.

Wiceszef MR podsumował również realizację ubiegłorocznych działań, jakie z tych dokumentów wynikają. Wskazał na przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o PPP (projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów), opracowanie i udostępnienie baz projektów (bazy dostępne tutaj). Omówił również działania, jakie Ministerstwo Rozwoju prowadzi w zakresie wsparcia projektów planowanych do realizacji w formule PPP i szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do administracji samorządowej i rządowej (więcej informacji o projekcie tutaj).

XII posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP oraz Zespołu ds. PPP

"„Polityka PPP” postawiła przed nami bardzo ambitne zadania i rok 2018 powinien być równie intensywny" – podkreślił minister Słowik, zapowiadając między innymi kontynuację prac w zakresie nowelizacji ustawy o PPP, wsparcia przygotowania projektów PPP i szkoleń.

Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przybliżył uczestnikom posiedzenia zalecenia dotyczące przygotowania projektów PPP, które znaleźć można w dokumencie „Polityka PPP”. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju zaprezentowali najważniejsze projektowane zmiany ustawowe, a także zwrócili uwagę na to, co w partnerstwie publiczno-prywatnym powinno mieć szczególne znaczenie – czyli niefinansowe korzyści, jakie powinny nieść ze sobą takie przedsięwzięcia.

Zaproszeni do udziału w posiedzeniu eksperci również skupili się na aspektach praktycznych, które dla członków obu Zespołów mają szczególne znaczenie.Piotr Michałowski, kierownik Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie przedstawił możliwości wykorzystania finansowania EBI w realizacji przedsięwzięć PPP.

Mecenas Marcin Wawrzyniak omówił kwestie dotyczące wpływu projektów realizowanych w formule PPP na budżet JST i budżet państwa.

Z kolei mecenas Magdalena Zabłocka podzieliła się doświadczeniami z prac doradczych dla dwóch projektów PPP przygotowywanych w Krakowie (Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV), Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie). 

XII posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP oraz Zespołu ds. PPP

Posiedzenie odbyło się 13 grudnia 2017 roku.