Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zalecenia OECD dla sektora wydobywczego

Podczas międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes” zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 6 października 2016 r. zostały udostępnione Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym.

Polska wersja językowa Wytycznych powstała dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Rozwoju oraz wsparciu PGNiG i Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Do korzystania z Wytycznych zachęcamy w szczególności przedsiębiorstwa związane z sektorem wydobywczym, czyli przedsiębiorstwa prowadzące poszukiwania, rozwój, wydobycie, przetwarzanie, transport oraz przechowywanie ropy, gazu i minerałów.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym nie tworzą nowego standardu, tylko odwołują się do istniejących już Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w taki sposób, aby pomóc przedsiębiorcom z sektora wydobywczego wdrażać je z należytą starannością (proces due diligence). Celem Wytycznych jest przekazanie przedsiębiorcom praktycznych wskazówek związanych ze współpracą z interesariuszami, w tym m.in. w jaki sposób angażować interesariuszy (np. społeczności lokalne) w odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej w sektorze wydobywczym.

Dokument został wpracowany przez OECD we współpracy z Grupą doradczą ds. skutecznego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym oraz Centrum Odpowiedzialności Społecznej w Górnictwie i zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny OECD oraz Grupę Roboczą OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu 4 grudnia 2015 r.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym (PDF 4 MB)