Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Znamy nowe Krajowe Klastry Kluczowe

9 kolejnych klastrów uzyskało status Krajowego Klastra Kluczowego. System KKK ma na celu wyłonienie spośród działających obecnie klastrów w Polsce takich podmiotów, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym. Nominacje wręczyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Gala wręczenia statusu Krajowego Klastra Kluczowego

"Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. – przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki –"  podkreślała wiceminister Emilewicz.

Dotychczas przeprowadzono dwie rundy Konkursu. W 2015 r. status KKK uzyskało 7 klastrów. W ramach II rundy, 9 kolejnym przyznano status KKK:

  1. Klaster Lifescience Kraków (medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja),

  2. MedSilesie - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych (medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja),

  3. NUTRIBIOMED Klaster (lifescience w branżach: żywność, farmacja, biotechnologia, skometyka, medycyna, chemia),

  4. Śląski Klaster Lotniczy (lotnictwo),

  5. Wschodni Klaster ICT (ICT, telekomunikacja),

  6. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (recycling, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii),

  7. Klaster Zrównoważona Infrastruktura (inteligentne budownictwo energooszczoędne i pasywne, automatyka budynkowa i technologie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),

  8. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe (transport, logistyka),

  9. Bydgoski Klaster Przemysłowy (produkcja narzędzie do przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych).

Gala wręczenia statusu Krajowego Klastra Kluczowego

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjał gospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra; oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu.

Więcej o systemie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz lista KKK