Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu

Życiorys

30 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Od 2008 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Uzyskał tytuł licencjata w zakresie administracji na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

28 maja 2015 r. został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Zna język angielski i niemiecki.

 

Kompetencje

 • realizacja programów Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Polska Wschodnia 2014-2020, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013 i 2014-2020,
 • realizacja programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020,
 • nadzór nad przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej,
 • koordynacja wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Podstawy prawne

Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 48 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju

 

Pobierz zdjęcia

 1. Zdjęcie 1 (JPG 6 MB)
 2. Zdjęcie 2 (JPG 8 MB)
 3. Zdjęcie 3 (JPG 5 MB)

 

 • Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak

  Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak

 • Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak

  Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak

 • Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak

  Podsekretarz Stanu, Adam Hamryszczak