Trwa ładowanie...

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Współpraca – dlaczego warto ?

Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu polskiej gospodarki mając przy tym duże znaczenie w zakresie rozwoju regionalnego Polski. Włączanie się obywateli w proces kreowania najważniejszych rozwiązań w tych obszarach stanowi istotę każdego demokratycznego państwa. Wspólne pomysły, idee i chęć działania pozwolą wypracować efektywny model współpracy, gwarantujący wzajemne wsparcie przy realizacji określonych zadań na rzecz rozwoju regionalnego oraz gospodarczego państwa polskiego.   

Współpraca – jakie ma znaczenie ?

Współpraca Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi wpływać będzie na uspołecznienie administracji rządowej poprzez jej otwartość na opinie i potrzeby obywateli. Co więcej, organizacje pozarządowe zaangażowane są w realizację zadań publicznych, w szczególności działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz umacniania polskiej gospodarki i przedsiębiorczości w kraju oraz za granicą. 

Współpraca – w jakim zakresie ?

Współpraca realizowana jest w pełnym zakresie zadań pozostających w gestii ministra właściwego ds. gospodarki oraz ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności współpraca prowadzona jest w oparciu o Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Formy współpracy

Poza formami finansowymi, współpraca może przyjąć postać wspólnego realizowania działań. W szczególności może to być współpraca w zakresie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie lub wymiana informacji. Innymi możliwościami jest np. wspólna organizacja konferencji, seminariów, szkoleń oraz przyznawanie patronatów honorowych Ministerstwa Rozwoju. Szczegółowe formy współpracy zostały określone w Programie współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (PDF 1 MB).

Kontakt

Organizacje pozarządowe, które chciałyby rozpocząć współpracę z Ministerstwem Rozwoju zachęcamy do kontaktu:

Łukasz Szefler
tel.: 22 273 7116
mr.ngo@mr.gov.pl