Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Reindustrializacja

Reindustrializacja

wzrost produkcji przemysłowej większy od wzrostu PKB

Cele na rok 2020

Rozwój innowacyjnych firm

Rozwój  innowacyjnych firm

będzie działało ponad 22 000 dużych i średnich firm

udział wydatków na B+R wzrośnie z 0,8% do 2% PKB

Kapitał dla rozwoju

Kapitał dla rozwoju

inwestycje wyniosą ponad 25% PKB

Ekspansja zagraniczna

Ekspansja zagraniczna

polskie Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne wzrosną o 70%

Rozwój społeczny i terytorialny

Rozwój społeczny  i terytorialny

wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym spadnie poniżej 15,5%

PKB per capita osiągnie 79% średniej UE