Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Planowane nabory dedykowane dla średnich miast w 2018 roku i później

Program OperacyjnyDziałanie/Poddziałanie naboruObszar wsparciaInstytucja odpowiedzialna za nabór
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób należących do kategorii NEET w wieku 15-29 lat Wojewódzkie Urzędy Pracy
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób należących do kategorii NEET w wieku 15-29 lat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego Wsparcie szkoleniowe organizacji żłobków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Szkolenie MMŚP w zakresie PPP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.5 Skuteczna pomoc społeczna Działania edukacyjne dla instytucji pomocy i integracji społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Tworzenie szkół ćwiczeń Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenie organów prowadzących szkoły oraz trenerów Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenie kadry kierowniczej systemu oświaty  pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych  Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenie pracowników szkolnych poradni psychologiczno-pedagogicznych  Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Poprawa efektywności administracji w zakresie usług dla przedsiębiorców Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Wsparcie konsultacji społecznych obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego Ministerstwo Rozwoju
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Realizacja ogólnoakademickich programów kształcenia, nowych kierunków studiów i programów stażowych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Szkolenia dla poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego w systemie ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia