Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Plan inwestycyjny dla Europy potocznie nazywany "Planem Junckera” powstał w czerwcu 2015 roku. Jest odpowiedzią Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na spowolnienie gospodarcze Europy w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego, które przyczyniły się do spadku poziomu inwestycji w Unii Europejskiej o ok. 15% w stosunku do 2007 r. Początkowo, głównym celem było wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro w całej UE. Od momentu utworzenia Planu do grudnia 2017 r. zostały uruchomione inwestycje o wartości 256,1 mld euro, co stanowi 81% celu. W związku z tym 1 stycznia 2018 r. cel Planu został podniesiony do kwoty 500 mld euro. 

Cele Planu Junckera

Cele Planu Inwestycyjnego dla Europy

Filary Planu Junckera

Na Plan Inwestycyjny dla Europy składają się trzy filary:

  1. uruchomienie środków finansowych w wysokości co najmniej 500 mld EUR na inwestycje publiczne i prywatne – głównym narzędziem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oferujący wsparcie w ramach dwóch „okien”: dla długoterminowych projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych oraz okno dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji. Fundusz ma działać do końca 2020 r.;
  2. udostępnienie potencjalnym inwestorom informacji nt. przedsięwzięć inwestycyjnych z całej Europy, a także zapewnienie podmiotom publicznym i prywatnych dostępu do szerokiej gamy programów doradczych i pomocy technicznej świadczonych przez doświadczonych ekspertów – głównymi narzędziami są Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI) i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI);
  3. poprawa przepisów europejskich oraz ujednolicenie przepisów inwestycyjnych na jednolitym rynku europejskim – główne działania to nowelizacja prawa unijnego.

Plan Inwestycyjny dla Europy zakłada istotną rolę dla tzw. krajowych banków rozwoju. W Polsce takim bankiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który od lat współpracuje z grupą EBI.

Wszelkie zapytania w zakresie Planu inwestycyjnego dla Europy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Dokumenty

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dn. 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategi (PDF 886 KB)

Poziom wykorzystania EFIS w UE, na dzień 12 grudnia 2017 r. (JPG 1 MB)