Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czwarta rewolucja przemysłowa

Zespół ds. Transformacji Przemysłowej

Czwarta rewolucja przemysłowa zwana też cyfrową rewolucją przemysłową zmienia model biznesowego działania firm i całych gałęzi gospodarki. Proces transformacji bazy produkcyjnej zakłada, że na każdym etapie łańcucha produkcji, począwszy od fazy projektowej, poprzez produkcję i serwisowanie oraz recykling, niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych technologii informatycznych i automatyzacji. Tak rozumiany przemysł charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności (umożliwiającej zaspokajanie zindywidualizowanych potrzeb klienta), optymalizacją procesów produkcyjnych, ale i możliwością szybkich zmian procesów produkcyjnych i logistycznych oraz lepszym wykorzystaniem zasobów. Właśnie te cechy przedsiębiorstw będą decydować o ich przewadze konkurencyjnej na rynku.

Transformacja cyfrowa obejmie, obok sektora przemysłu, również:

 • energetykę,
 • rolnictwo,
 • transport,
 • przemysł obronny,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • administrację,
 • obszar przestrzeni miejskiej.

Wdrażanie kluczowych technologii, sprzyjających tej transformacji odbywać się będzie m.in. w takich obszarach technologicznych jak:

 • systemy i urządzenia zarządzające pracą sieci operatorów energetycznych i integrujące je z infrastrukturą sieci użytkownika końcowego,
 • systemy i urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości energooszczędnych i pasywnych,
 • niezawodne systemy produkcyjne,
 • technologie sensoryczne (czujniki zbierające dane),
 • internet rzeczy (IoT, ang. Internet of Things), umożliwiający komunikację między przedmiotami,
 • przechowywanie dużych zbiorów danych,
 • chmurę obliczeniową dającą możliwość swobodnego dostępu i przetwarzania zebranych w jednym miejscu danych,
 • technologie telekomunikacyjne umożliwiające szybki transfer danych.

 

Cyfryzacja przemysłu stwarza możliwości dla wdrażania nowych systemów pozwalających na lepsze powiązanie świata fizycznego (maszyny, budynki, dostawcy, użytkownicy) ze światem wirtualnym, który umożliwia zbieranie danych, przetwarzanie ich i wykorzystywanie w procesie zarządzania.

Włączenie się w proces transformacji cyfrowej będzie wymagało kompleksowego podejścia obejmującego wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Bazą cyfrowej transformacji są dane i ich przetwarzanie.

Przyszłość przemysłu będzie zależeć od stopnia integralności ludzi, baz danych oraz inteligentnych maszyn i urządzeń. Będzie to miało decydujący wpływ na pozycję przedsiębiorstw. Jedną z głównych zalet zastosowania IoT w przemyśle jest wzrost produktywności o ok. 30 proc., która ulega zdecydowanej poprawie poprzez wprowadzenie automatyzacji i bardziej elastycznych technik produkcyjnych, kontroli usterek i ich wczesnego wykrywania.

Z raportu IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide wynika, że wartość polskiego rynku IoT w 2014 r. wyniosła 1,5 mld USD, ale już w 2018 roku podwoi się, sięgając 3,1 mld USD. Czwarta rewolucja przemysłowa rozpoczęła się już na dobre, jak szybko się w nią włączymy zależy tylko od nas.

Obecnie pracujemy nad strategicznym podejściem do cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i poszukujemy odpowiedzi, na następujące pytania:

 1. Jakie są najistotniejsze obszary życia gospodarczego w Polsce, gdzie powinny być wdrażane konkretne projekty sprzyjające tej transformacji?
 2. Jakie inicjatywy/projekty powinny być uruchamiane w celu skutecznej transformacji gospodarki i rozwoju przemysłu i usług? 
 3. Jakie umiejętności i kwalifikacje powinny być rozwijane w oparciu o jakie modele kształcenia?

Zachęcamy przedsiębiorców wszystkich branż do przemyśleń i działań w tym obszarze oraz podzielenie się nimi poprzez adres: przemysl_4.0@mr.gov.pl.