Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W Polsce udział przemysłu w PKB wyniósł w 2013 r. 22,1%, co jest wynikiem znacznie przekraczającym średnią unijną (17% w tym samym roku). Doświadczenia ostatniego kryzysu gospodarczego wskazują, że silna baza przemysłowa jest czynnikiem zwiększającym odporność państw na skutki globalnych zmian koniunkturalnych. Przyznanie priorytetowej roli reindustrializacji w strategiach rozwoju gospodarczego wielu rządów, w tym Polski, odzwierciedla ich przekonanie o dużym znaczeniu bazy przemysłowej jako motoru wzrostu.

Idea reindustrializacji bazuje na założeniu, że przemysł musi rozwijać się w oparciu o model zasobooszczędny, w którym znaczenie ma nie tylko rachunek gospodarczy, ale także środowiskowy i społeczny. Wzrost gospodarczy przy jednoczesnym ograniczeniu eksploatacji środowiska jest możliwy jedynie poprzez zwiększenie wydajności procesów przetwórstwa, co z kolei wymaga zastosowania nowych technologii. W tym kontekście celem Ministerstwa Rozwoju jest zapewnienie odpowiednich warunków dla powstawania innowacji oraz dla budowania w oparciu o nie konkurencyjności gospodarki.