Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca w ESA

Praca w Europejskiej Agencji Kosmicznej daje możliwości spełnienia ambicji zawodowych, zweryfikowania posiadanego potencjału wiedzy i umiejętności w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym, jak tez daje perspektywy wieloletniej i przyzwoicie wynagradzanej kariery zawodowej. Nabory na nieobsadzone, zwalniane czy też nowotworzone stanowiska mają charakter ciągły, regularnie też są realizowane w formule targów pracy organizowanych na uczelniach wyższych. 
Informacje o możliwości podjęcia pracy w ESA.

Informacje o naborach na wolne stanowiska wg. lokalizacji oddziałów ESA.

Staże w ESA

ESA prowadzi bogaty i intensywny program stażowy:

  • dla absolwentów szkół wyższych posiadających stopień magistra Young Graduate Trainiees YGT. Staże są realizowane w atrakcyjnych dziedzinach zawodowych i na atrakcyjnych warunkach uczestnictwa. Więcej informacji o YGT.
  • dla absolwentów studiów doktoranckich i nowo promowanych na stopień doktora nauk fizycznych lub technicznych, powiązanych bezpośrednio z technikami i technologiami kosmicznymi. Więcej informacji o programie.
  • Program dla studentów.

Otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktoranckiego w ESA
(bądź sieci instytucji partnerskich)

Informacje na ten temat dostępne są na stronach ESA w Internecie.

Praca/staże w EUMETSAT

Możliwościom podjęcia pracy w EUMETSAT poświęcona jest specjalna strona na portalu EUMETSAT. Informacje szczegółowe w języku angielskim
EUMETSAT oferuje także możliwość realizacji staży zawodowych dla zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze kosmicznym. Informacje odnośnie tej możliwości opublikowane sa w języku angielskim.

Staże w polskich przedsiębiorstwach sektora kosmicznego

W ramach Programu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego organizują nabór wniosków na program stażowy dla absolwentów uczelni wyższych i młodych naukowców.  Nabór wniosków (w formule konkursu) trwa do dnia 26 września 2016 r. 
Szczegółowe informacje o stażu i warunkach uczestnictwa

Udział w programie naukowym Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej ONZ (UNOOSA)

Na stronie UNOOSA znajdują się szczegółowe informacje dotyczace możliwości zgłaszania aplikacji do wzięcia udziału w organizowanym przez UNOOSA i niemiecką agencją kosmiczną programie naukowym - Drop Tower Experiment Series (DropTES).  Termin nadsyłania aplikacji upływa 31.03.2017.

Letnia Szkoła ESA w roku 2017

Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z Austriacką Agencją Kosmiczną i Lotniczą organizują 41 edycję Letniej Szkoły w  Alpbach. Aktualnie prowadzony jest nabór (60) studentów wyższych uczelni z fakultetów naukowych i inżynierskich oraz absolwentów uczelni wyższych powyższych specjalności na zajęcia naukowo-stażowe “Dust in the Universe”. Zajęcia będą realizowane w dniach 18-27 lipca 2017 r. W do uczestnictwa naborze uprawnieni są obywatele, krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kandydaci krajów : Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Rumunia mogą ubiegać się o stypendium/dofinansowanie kosztów uczestnictwa. Nabór kończy się w dniu 31 marca 2017 r.          

Szczegółowe informacje odnośnie warunków uczestnictwa, możliwego dofinansowania oraz program dostępne są w języku angielskim w Internecie, na dedykowanej stronie.

Granty na projekty badawcze Narodowego Centrum Badań Kosmicznych Francji

Narodowe Centrum Badań Kosmicznych Francji CNES ogłosiło nabór dla zainteresowanych podjęciem prac badawczych (100 grantów) w dziedzinie nauk technicznych – systemy orbitalne, systemy transportu kosmicznego, oraz prac naukowych w zakresie nauki o wszechświecie, nauki o Ziemi, nauki o mikrograwitacji.            
O grant na realizację projektu badawczego w jednej z wyżej wymienionych dziedzin mogą ubiegać się absolwenci uczelni technicznych, podejmujący studia doktoranckie lub post-doktoranckie.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału i procedurze aplikacji są  dostępne na stronie w Internecie na stronie CNES.
Osoba kontaktowa: Myriana LOZACH
Centre National d'Etudes Spatiales – Direction Innovation Applications
Sciences Recherche doctorale / post-doctorale
2 place Maurice Quentin 75 039 Paris Cedex 01
Tel : 01 44 76 78 81 - Fax : 01 44 76 78 59

Staż naukowy w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

ESA ogłosiła nabór na staż naukowy w zakresie obserwacji Ziemi (EOP). Termin składania wniosków mija w dniu 13 października 2017 r.

Zainteresowane osoby i podmioty mogą uzyskać więcej informacji w Internecie (PDF 74 KB)