Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Każdego roku Ministerstwo Rozwoju ogłasza projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”.

Pomoc ta polega na częściowym pokryciu kosztów składek członkowskich. Dzięki takiemu dofinansowaniu, więcej polskich małych i średnich firm może brać udział w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. To z kolei stwarza szansę na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć naszych firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku.

Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki.

Na przełomie I i II kwartału każdego roku zamieszczamy informację o uruchomieniu projektu i zasadach udziału.

Od 2016 roku Ministerstwo Rozwoju upublicznia na swojej stronie internetowej - merytoryczne sprawozdania końcowe, składane przez beneficjentów.

 

Komórka realizująca: Departament Inwestycji i Rozwoju (DDI)

Kontakt: Małgorzata Wichrowska, e-mail: M.Wichrowska@mr.gov.pl

Dokumentacja projektowa:

 1. Instrukcja (PDF 58 KB)
 2. Wniosek (DOC 73 KB) (wersja edytowalna do wykorzystania)
 3. Umowa (PDF 125 KB) (wzór tylko do wiadomości)
 4. Sprawozdanie końcowe (DOC 169 KB) (wersja edytowalna do wykorzystania)

Budżet na 2017 rok: 1 700 000 zł

Wyniki - lista rekomendowanych do zawarcia umów w 2017 r. (PDF 93 KB)

Wyniki naboru wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców realizowanym w 2016 r.
Lista rekomendowanych do zawarcia umów (PDF 105 KB)
Merytoryczne sprawozdania końcowe z realizacji umów w 2016 r.:
 1. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PDF 748 KB)
 2. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (PDF 422 KB)
 3. Odlewnicza Izba Gospodarcza (PDF 581 KB)
 4. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (PDF 765 KB)
 5. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (PDF 1 MB)
 6. Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego "POL-LIGHTING" (PDF 1 MB)
 7. Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem (PDF 471 KB)
 8. "PIOT" - Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PDF 848 KB)
 9. Polska Izba Handlu (PDF 351 KB)
 10. Polskie Forum HR - Związek Pracodawców (PDF 2 MB)
 11. Pracodawcy RP (PDF 3 MB)
 12. Konfederacja LEWIATAN (PDF 3 MB)
 13. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (PDF 1 MB)
 14. Polska Izba Spedycji i Logistyki (PDF 3 MB)
 15. Izba Bawełny w Gdyni - Gdynia Cotton Association  (PDF 2 MB)
 16. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA (PDF 1 MB)
 17. Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PDF 407 KB)
 18. Krajowa Rada Spółdzielcza (PDF 843 KB)
 19. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (PDF 964 KB)
 20. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (PDF 987 KB)
 21. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych "POLSKIE JACHTY" (PDF 290 KB)
 22. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń - SSO (PDF 934 KB)
 23. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (PDF 1 MB)
 24. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (PDF 728 KB)
 25. "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców (PDF 929 KB)
 26. Związek Rzemiosła Polskiego (PDF 3 MB)
 27. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PDF 392 KB)
 28. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (PDF 805 KB)
 29. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PDF 955 KB)
 30. Polski Związek Windykacji (PDF 311 KB)
 31. Polska Izba Gospodarki Odpadami (PDF 273 KB)
 32. Izba Gospodarcza "WODOCIĄGI POLSKIE" (PDF 1 MB)
 33. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych (PDF 910 KB)
 34. Polskie Towarzystwio Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych "TEPIS" (PDF 692 KB)
 35. Izba Rzemieślnicza w Opolu (PDF 941 KB)
 36. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej (PDF 275 KB)
 37. Polskie Stowarzyszenie Vendingu (PDF 506 KB)
 38. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz (PDF 994 KB)
 39. Geodezyjna Izba Gospodarcza (PDF 924 KB)
 40. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PDF 395 KB)
 41. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związek Pracodawców (PDF 806 KB)
 42. "Polska Unia Dystrybutorów Stali" (PDF 550 KB)
 43. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PDF 499 KB)
 44. Polska Izba Turystyki (PDF 729 KB)
 45. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (PDF 223 KB)
 46. Izba Gospodarki Elektronicznej (PDF 612 KB)
 47. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (PDF 898 KB)
 48. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (PDF 810 KB)
 49. Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PDF 1 MB)
 50. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców (PONIP) (PDF 552 KB)
 51. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (PDF 534 KB)
 52. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" (PDF 342 KB)
 53. Polska Izba Gospodarcza Czystości (PDF 273 KB)
 54. Izba Gospodarcza "ŚLĄSK" (PDF 890 KB)
 55. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (PDF 666 KB)
 56. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku (PDF 345 KB)
 57. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie (PDF 794 KB)
 58. Pomorska Izba Rzemieslnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PDF 513 KB)
 59. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (PDF 532 KB)
 60. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (PDF 319 KB)
 61. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (PDF 354 KB)
 62. Stowarzyszenie Komunikacja Marketingowej SAR (PDF 1 MB)
 63. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "GOSPODARSTWA GOŚCINNE" (PDF 762 KB)