Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Na rynku funkcjonuje wiele produktów finansowych, które mogą pomóc przedsiębiorcom rozpocząć inwestycje. Jednak wiele z nich jest nieosiągalnych dla przedsiębiorców lub uzyskanie ich jest zbyt skomplikowane. Jeśli więc: nie masz historii kredytowej, a chcesz pozyskać środki na rozwój działalności, masz głowę pełną pomysłów, ale brakuje Ci kapitału do realizacji planów inwestycyjnych, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, których sieć rozwija się w Polsce od początku lat 90. Działają one na podstawie ogólnych przepisów prawa, tj. kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Równocześnie część funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) na zasadach określonych w standardzie oraz na podstawie porozumień o współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie wiesz, jak wybrać Fundusz?

Skorzystaj z wyszukiwarki funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych. Przy wyborze funduszu sprawdź, czy działa on w Twoim regionie:

Pamiętaj, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mogą liczyć na:

  • poręczenia nawet do 80 proc. wartości kredytu,
  • pożyczki lub wadium przetargowego, pożyczki dopasowane do wielkości i skali działania przedsiębiorstwa, nawet gdy nie posiadają one odpowiednio długiej historii kredytowej. Kwoty pożyczek, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy, mogą wynieść od kilku do 500 tys. zł.

Usługi świadczone przez każdy fundusz pożyczkowy oraz poręczeniowy są realizowane na podstawie Standardu Usług, który jest wspólny dla wszystkich współpracujących w ramach KSU funduszy i gwarantuje najwyższą jakość usługi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela funduszom wsparcia w zakresie wprowadzania i utrzymywania odpowiednich standardów usług. Wszyscy konsultanci KSU pracujący w funduszach uczestniczą w organizowanych przez PARP szkoleniach i spotkaniach z ekspertami, a także systematycznie otrzymują pakiety aktualnych informacji na temat rynku pożyczek i poręczeń kredytowych.

Istotnym elementem funkcjonowania sieci funduszy są stowarzyszenia, które skupiają większość tych instytucji finansowych. W przypadku funduszy pożyczkowych - Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, a w przypadku funduszy poręczeniowych - Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych. Działają one na rzecz poprawy warunków ich funkcjonowania, upowszechniają wyniki działania funduszy, prowadzą wymianę dobrych praktyk, przygotowują okresowe raporty o ich działalności itp. Tym samym działają na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego.

Podmiotem integrującym regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego i mniejszościowym udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego jest Krajowa Grupa Poręczeniowa. W ramach tej organizacji wypracowywane są wspólne standardy działalności poręczeniowej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, podejmowane są prace nad wdrożeniem wspólnego systemu informatycznego oraz ratingiem funduszy.

Fundusze pożyczkowe

Celem funduszy pożyczkowych jest zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Instytucje te oferują pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

  • finansowanie inwestycji,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę,
  • adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

Więcej informacji na stronie Polskiego związku funduszy pożyczkowych.

Fundusze poręczeniowe

Celem funduszy poręczeniowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie własnej firmy.

Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia  zobowiązań finansowych dla przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 

Więcej informacji na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Przeczytaj raport 

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zapraszają do lektury raportu "Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce" obejmującego 2014 rok. Publikacja jest sfinansowana ze środków byłego Ministerstwa Gospodarki.