Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Gdzie szukać wsparcia?

Ministerstwo Rozwoju realizując zadania wynikające z dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2007 r. przygotowuje Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia. 

Zestawienie według stanu na dzień 1 lipca 2017 r. zawiera informacje o instrumentach wsparcia w ramach szczegółowych podstaw prawnych oraz programów ich funkcjonowania z następujących obszarów:

Tabela Programy Operacyjne (DOC 242 KB)

Tabela Innowacje, inwestycje, ochrona środowiska, przedsiębiorczość  (DOC 450 KB) 

Tabela Promocja, szkolenia, bazy danych, rynek pracy  (DOCX 42 KB)

Tabela Restrukturyzacja, poręczenia, gwarancje, instytucje fiannsowe (DOC 108 KB) 

Tabela Cła (DOC 187 KB)