Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Gdzie szukać wsparcia?

Ministerstwo Rozwoju realizując zadania wynikające z dokumentu Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2007 r. przygotowuje Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia. 

Zestawienie według stanu na dzień 1 kwietnia 2017 r. zawiera informacje o instrumentach wsparcia w ramach szczegółowych podstaw prawnych oraz programów ich funkcjonowania z następujących obszarów:

  1. Tabela Programy Operacyjne (PDF 240 KB)
  2. Tabela Innowacje, inwestycje, ochrona środowiska, przedsiębiorczość (PDF 300 KB) 
  3. Tabela Promocja, szkolenia, bazy danych, rynek pracy (PDF 183 KB)
  4. Tabela Restrukturyzacja, poręczenia, gwarancje, instytucje fiannsowe (PDF 180 KB)
  5. Tabela Cła (PDF 233 KB)