Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O wsparciu przedsiębiorczości

Wsparcie finansowe ze środków budżetowych

Poprzez oferowane wsparcie chcemy poprawić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Zależy nam na stworzeniu dobrych możliwości rozwoju firm, bo dzięki temu uzyskamy trwały wzrost gospodarczy. Nasze działania pomogą przedsiębiorcom m.in.:

 • poprawić konkurencyjność na rynku krajowym, unijnym i międzynarodowym;
 • poprawić sytuację ekonomiczną; otrzymać analizy konkurencyjności w różnych sektorach;
 • zwiększyć własne inwestycje, w uzyskaniu dostępu do profesjonalnego wsparcia biznesu - instytucjonalnego, organizacyjnego i finansowego;
 • w dostępie do kapitału.

Po dodatkowe informacje dotyczące dostępnych form wsparcia przedsiębiorców, zapraszamy na strony internetowe punktów konsultacyjnych Enterprise Europe Network (EEN). Punkty działają przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Polecamy również strony:

Realizujemy 4 instrumenty wsparcia eksportu dla polskich przedsiębiorców. Wsparcia udzielamy w formie dotacji – refundacji za poniesione wydatki kwalifikowalne. Są to:

 1. dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych,
 2. dofinansowywanie kosztów organizacji przedsięwzięć promocyjnych,
 3. dofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych,
 4. dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobów eksportowych.

 

Dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych

Chcemy promować określone produkty i grupy towarowe o wysokim potencjale eksportowym. Jeżeli tworzycie grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych i wykonujecie działalność gospodarczą w Polsce, wasz projekt promocyjny może otrzymać dofinansowanie.

Co ważne, Twój projekt musi uwzględniać dwie oddzielne formy działań promocyjnych, np.: pokazy, degustacje, wystaw, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowej, szkolenia, seminaria i warsztaty.

Wysokość wsparcia to max 100 tys. zł i 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Limit dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy wynosi 8 tys. zł. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o wsparciu branżowych projektów promocyjnych, zapraszamy na Portal Promocji Eksportu.

 

Dofinansowywanie kosztów organizacji przedsięwzięć promocyjnych

Wspieramy organizację przedsięwzięć promocyjnych o proeksportowym charakterze, jak np. konferencje, seminaria itp. Dofinansowanie obejmuje max 50 proc. kosztów kwalifikowanych, na które składają się m.in. wynajęcie sali, obsługa techniczna, tłumaczenia, druk materiałów informacyjnych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o wsparciu branżowych projektów promocyjnych, zapraszamy na Portal Promocji Eksportu.

 

Dofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych

Udzielamy wsparcia finansowego wydawnictwom promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym UE. Dofinansowanie obejmuje max 50 proc. kosztów kwalifikowanych, na które składają się m.in. zakup papieru, druk, skład, tłoczenie płyt, tłumaczenie, wysyłka wydawnictw. Pomocy nie udzielamy na publikację materiałów reklamowych jednego przedsiębiorcy.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o wsparciu branżowych projektów promocyjnych, zapraszamy na Portalu Promocji Eksportu.

 

Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobów eksportowych

Wspieramy mikro, małe i średnie firmy w uzyskaniu certyfikatów wyrobów eksportowych, wymaganych na rynkach zagranicznych. Wyjątek stanowią certyfikaty wymagane na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, których uzyskania nie dofinansowujemy. Wsparcie możesz otrzymać również na uzyskanie świadectw, deklaracji zgodności i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie wynosi max 50 tys. zł i obejmuje 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Na koszty kwalifikowane składają się m.in. koszty usług doradczych, przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej, transportu i ubezpieczenia próbek wysyłanych do badań certyfikacyjnych, audytu, badań certyfikacyjnych, wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o wsparciu branżowych projektów promocyjnych, zapraszamy na Portalu Promocji Eksportu.

 

Podstawa prawna

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1571)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1570)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1569)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1572)

W sprawie informacji o aktualnym naborze wniosków odwiedź Portal Promocji Eksportu lub skontaktuj się z Departamentem Polityki Eksportowej.

 

Program wspierania inwestycji

Dowiedz się więcej