Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowy Plan Działania

Każde z państw członkowskich ONZ zobowiązane jest do opracowania Krajowego Planu Działania na rzecz implementacji Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. W Polsce 29 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD).

Dokument jest dostępny w wersji polskiej (PDF 1 MB) oraz angielskiej (PDF 1 MB).

KPD poprzez implementację Wytycznych ONZ ma przede wszystkim służyć zwiększeniu ochrony praw człowieka poszczególnych osób i umożliwieniu im dochodzenia sprawiedliwości w sytuacji, gdy ich prawa zostaną naruszone przez biznes. KPD został zbudowany w oparciu o trzy filary zawarte w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka opisanych poniżej.
2 pazdziernika 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020. Najistotniejszymi kwestiami omówionymi podczas wydarzenia były m.in. przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i pracy przymusowej, działania mające zapewnić ochronę sygnalistów, zapewnienie równowagi życia zawodowego i rodzinnego, poszanowanie praw człowieka w kontekście zamówień publicznych, zwiększenie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w kontekście sektora usług turystycznych jak również odpowiedzialność pośredników internetowych za treści publikowane w internecie. Natomiast szczegóły dotyczące konferencji są również dostępne w języku angielskim w notatce prasowej z wydarzenia.
Informacje na temat KPD można znaleźć także na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka

W czerwcu 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework).

Dokument został wypracowany w długim procesie konsultacji przez zespół ekspertów pod przewodnictwem profesora Johna Ruggiego, Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds biznes i prawa człowieka

"Przyjęte zalecenia dostarczą odpowiednich narzędzi zarówno organizacjom społecznym jak i inwestorom do mierzenia faktycznego postępu firm w zakresie wpływu ich działalności na życie ludzi na całym świecie" - stwierdził profesor.

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka wskazują w jaki sposób państwa oraz przedstawiciele biznesu powinni wdrażać ramowe zalecenia przyjęte już wcześniej przez ONZ w 2008 r. pt. „Chronić, Szanować, Naprawiać” (”Protect, Respect, Remedy” Framework).
wytyczne onz  un guid 

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka zostały sformułowane w 31 zasadach podzielonych na trzy grupy, które określa się mianem trzech filarów:

I. Obowiązki państwa w zakresie zabezpieczenia praw człowieka (10 zasad).

II. Odpowiedzialność biznesu za poszanowanie praw człowieka (14 zasad).

III. Zwiększenie dostępu osób poszkodowanych do skutecznych środków zaradczych (7 zasad).

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka mają zastosowanie do wszystkich państw i wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży, lokalizacji, własności i struktury. Wytyczne nie tworzą nowego prawa – są zbiorem przepisów już obecnych w konwencjach i innych przepisach prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka.

Każde z państw członkowskich ONZ zobowiązane jest do opracowania Krajowego Planu Działania na rzecz implementacji Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. W Polsce 29 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020.

Zachęcamy do obejrzenia filmu wprowadzającego do Wytycznych (dostępny również z polskimi napisami)

Do pobrania:

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (PDF 793 KB)

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (PDF 1 MB)

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (PDF 1 MB)

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (ang. UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat praw człowieka, umożliwiające im wywiązanie się z ich odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Obowiązek ten został określony w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.