Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kazachstan gospodarzem Expo

Wystawa EXPO po raz pierwszy odbywa się w Azji Centralnej, w Kazachstanie – kraju, z którym Polska powiązana jest poprzez wspólną historię, liczną diasporę mieszkających tam Polaków oraz rozwijającą się wymianę handlową.

Astana Expo odbywa się w terminie 10 czerwca-10 września 2017 r. Tematem przewodnim jest „Energia przyszłości”.

Za udział Polski w tym wydarzeniu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Podstawą przygotowań, koordynowanych przez działające w ramach PARP Biuro Komisarza, jest Koncepcja programowa udziału Polski w Astana EXPO 2017, którą 6 grudnia 2016 r. przyjął rząd.

KompleksAstanaExpo

Koncepcja programowa udziału Polski w Astana Expo (PDF 2 MB)

„Poland: creative people, smart energy”

Astana Expo to druga obok Hannover Messe 2017 duża międzynarodowa impreza, na której obecna jest w tym roku Polska. Wszystkim działaniom w ramach uczestnictwa Polski w Astana EXPO 2017 przyświeca hasło: „Poland: creative people, smart energy”.

Naszym celem jest przedstawienie Polski jako istotnego partnera w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Udział w Astana Expo to też okazja do wzmocnienia kontaktów gospodarczych Polski z Kazachstanem oraz z całym rejonem Azji Centralnej, zwłaszcza w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, budowania trwałych relacji handlowych. To też okazja do zacieśnienia współpracy naukowej.

Wsparcie ekspansji zagranicznych polskich firm to jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sam eksport to nie wszystko – nasze przedsiębiorstwa powinny zdobywać zagraniczne rynki także poprzez m.in. bezpośrednie inwestycje. Kluczowe dla nas są rynki europejskie, ale powinniśmy wzmocnić aktywność na perspektywicznych rynkach – azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim.

Nasza obecność w Astanie to niewątpliwie szansa na długofalową promocję wizerunku Polski. Pokażemy się jako nowoczesny kraj, umiejętnie czerpiący ze swej tradycji. Jako państwo, które szanuje uniwersalne wartości i aktywnie angażuje się w ważne dla społeczności międzynarodowej inicjatywy.

Udział Polski w Astana Expo 2017 to także promocja kandydatury Polski i Łodzi na organizatora wystawy EXPO w 2022 r. Kwestia ta będzie obecna podczas wszystkich inicjatyw na Astana EXPO 2017: od ekspozycji, przez program gospodarczy, kulturalny.

Oficjalna strona poświęcona udziałowi Polski w EXPO 2017

Prezentacja: Polska na Astana Expo (PDF 763 KB) 

Polska ekspozycja

Polska dysponuje ok. 400 m2 powierzchni, w ramach której powstała dwukondygnacyjna ekspozycja o powierzchni ponad 700 m2. Dodatkowo na piętrze pawilonu są zlokalizowane m.in. sala konferencyjna oraz polska restauracja.

Podczas Astana EXPO Polska chce pokazać, jak umiejętnie łączy tradycyjne rozwiązania energetyczne z nowoczesną myślą technologiczną i troską o środowisko naturalne. Trzy główne wątki, które przeplatają się w polskiej ekspozycji to: rewitalizacja, zalesianie oraz czyste technologie węglowe.

Ekspozycja składa się z pięciu głównych stref: Wejście, Technologie, Las, Odpoczynek oraz Regiony.

W strefie Wejścia gości wita szklana ściana, która prezentuje technologie związane z perowskitami (m.in. w ściankę wmontowane są stanowiska do ładowania telefonów komórkowych wykorzystujące perowskity).

W strefie Technologii zwiedzający mogą zapoznać się z czystymi technologiami węglowymi – dotyczącymi m.in. zgazowywania węgla, czy tzw. „błękitnego węgla” oraz spalania biomasy. Widowisko multimedialne opowie o węglu, jako elemencie cyklu przepływu energii w przyrodzie. W tej części prezentowane są też przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Strefa Las prezentuje bogactwo przyrodnicze polskich lasów oraz ich rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla (w tym projekt badawczy Leśnych Gospodarstw Węglowych). W tej części znajduje się ścianka z elementami interaktywnymi dla najmłodszych zwiedzających.

W strefie Odpoczynek znajdują się siedziska oraz kompozycje interaktywne dla dzieci. Po dotknięciu wybranych punktów ekspozycji wyzwalane są impulsy świetlne lub wizualne. W tej części jest także scena, na której będą odbywały się występy i prezentacje artystyczne.

W strefie Regiony zwiedzający mogą zapoznać się z interesującymi przykładami technologii i miejsc powiązanych z tematami wystawy w poszczególnych regionach naszego kraju oraz z prezentacją kandydatury Polski i Łodzi do organizacji Wystawy EXPO w 2022 r. – w tym celu powstała m.in. polska restauracja, której wnętrze nawiązuje swą architekturą do łódzkich miejsc.

Wydarzenia towarzyszące

Przez trzy miesiące naszej obecności w Astanie odbędzie się szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym, naukowym i kulturalnym.

Najważniejsze odbędą się we wrześniu. Na 6 zaplanowano Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze. Dzień później, 7 września, odbędzie się Dzień Polski na EXPO. Program wydarzenia na terenie wystawy EXPO zakłada m.in. wciągnięcie polskiej flagi, występ artystyczny oraz paradę z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wieczorem (ok. 19.30) w sali widowiskowej Astana Balet  planowany jest uroczysty koncert „Głosy Gór” pod batutą Jerzego Maksymiuka w inscenizacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Inne wydarzenia to m.in. Astańskie Forum Gospodarcze, Dzień Polaków w Kazachstanie czy Dni Nauki Polskiej.

Forum odbędzie się 15 czerwca, natomiast Dzień Polaków dwa dni później. Spotkanie organizowane jest w porozumieniu z Senatem RP oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W Astana Balet dla ok. 200 osób planowany jest m.in. program artystyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Promni”. W godzinach wczesno wieczornych odbędzie się koncert plenerowy polskich artystów.

W lipcu odbędzie się konferencja naukowa organizowana w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej programie znajdą się prezentacje polskich osiągnięć naukowych z zakresu energetyki, ochrony środowiska i zalesiania, powiązane z tematami przewodnimi wystawy. Wydarzenie połączone będzie z promocją oferty edukacyjnej polskich uczelni. 

Program gospodarczy

Jednym z elementów udziału Polski w Astana EXPO 2017 jest program gospodarczy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi o wsparcie polskich przedsiębiorców przy poszukiwaniu kazachskich partnerów gospodarczych oraz rozwoju nowych obszarów współpracy. Program ma też służyć promocji polskich osiągnięć naukowych i technologicznych.

Komponenty programu gospodarczego towarzyszącego wystawie EXPO:

  • promocja potencjału polskiej gospodarki oraz firm w ramach ekspozycji Polski na Wystawie,
  • organizacja stoisk narodowych podczas najważniejszych targów wystawienniczych w Kazachstanie,
  • wydanie publikacji – katalogu polskich firm skierowanego do kazachskich przedsiębiorców.

Po raz pierwszy w historii udziału Polski w EXPO, polskie firmy mogą skorzystać ze wsparcia na działania promocyjne realizowane w Kazachstanie. Źródłem finansowania takich działań mogą być fundusze unijne pochodzące z poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Inteligentny Rozwój. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy reprezentujący 12 priorytetowych branż wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w imprezach wystawienniczych i promocyjnych na terenie Kazachstanu.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie promocji gospodarczej podczas Międzynarodowej Wystawy EXPO powinni kontaktować się z Departamentem Promocji Gospodarczej PARP za pośrednictwem strony internetowej EXPO lub telefonicznie pod numerem 22 432 72 01 oraz 22 432 83 74.

Współpraca gospodarcza Polska-Kazachstan

Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w Azji Centralnej. Znaczenie Kazachstanu dla polskich firm wynika z jego strategicznego położenia (na szlaku prowadzącym z Chin do Europy), przynależności do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, chłonności rynku wewnętrznego oraz szerokiego programu inwestycji publicznych.

Informacja o współpracy gospodarczej Polska-Kazachstan (PDF 619 KB)