Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Hannover Messe 2017

Targi w Hanowerze w Niemczech należą do największych i najważniejszych na świecie imprez przemysłowych, podczas których promowane są nowe idee i nowinki branżowe. Towarzyszy im międzynarodowa wystawa innowacyjnych produktów i usług dla przemysłu.

Każdego roku jedno państwo ma status partnera wydarzenia. W 2015 r. były to Indie, a w 2016 – Stany Zjednoczone. Polska, jako kraj partnerski w 2017 r., była najbardziej widocznym uczestnikiem targów. Mieliśmy prestiżowy pawilon narodowy, byliśmy także współautorami ceremonii otwarcia. Tegoroczna edycji targów odbyła się w dniach 24-28 kwietnia 2017 r.

Informacje prasowe nt. udziału Polski na targach Hannover Messe 

Hasłem przewodnim tegorocznych targów było „Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego rządu, określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zapowiedź targów Hannover Messe 2017

W ubiegłym roku targi odwiedziło 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. gości z zagranicy. Swoje oferty przedstawiło ponad 5 tys. wystawców z 70 krajów.

Podsumowanie zeszłorocznej edycji targów Hannover Messe 2016

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Hannover Messe

Informator dla zwiedzających (PDF 760 KB)

Polska krajem partnerskim Hannover Messe

Udział Polski jako kraju partnerskiego wspomoże ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych. Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz zwiększenie eksportu towarów i usług zaawansowanych technologicznie to jedne z najistotniejszych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Jako kraj partnerski tegorocznej edycji targów Hannover Messe, Polska pokazała, że zależy jej nie tylko na szybkim rozwoju gospodarki ale przede wszystkim na jej rozwoju w oparciu o innowacyjny przemysł. Wśród nich jest automatyka przemysłowa i oprogramowanie dla przemysłu, energia i napędy alternatywne oraz technologie pneumatyczne i próżniowe. Polscy przedsiębiorcy już dziś są projektantami przemysłu 4.0. i atrakcyjnymi partnerami dla firm zagranicznych. Polska jest też doskonałym miejscem do lokowania inwestycji" – podkreśla wiceminister Tadeusz Kościński.
"Poprzez nasze uczestnictwo w targach, chcieliśmy również dać jasny sygnał, że reindustrializacja to droga, którą wszyscy powinni podążać. Polski rząd stawia reindustrializację za jeden ze swoich głównych celów" – dodaje wiceszef resortu.

Smart means Poland

Hasło przewodnie naszej obecności na targach w Hanowerze, jako kraju partnerskiego, to SMART MEANS POLAND.

Polski potencjał rozwojowy w takich dziedzinach jak robotyka, informatyka przemysłowa, sterowanie, digitalizacja i automatyzacja procesów przemysłowych jest coraz bardziej dostrzegany poza granicami naszego kraju.

Polska należy do grona krajów z wyższym udziałem przemysłu w PKB niż średni poziom dla UE. Rośnie również znaczenie sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie w przemyśle. Prognozy na najbliższe lata przewidują wzrost rynku telekomunikacyjnego w Polsce, na który wpływ będą miały m.in.: usługi w chmurze, Big Data, przyrost transmisji danych, czy Internet rzeczy.

Nasz kraj aktywnie włącza się w proces Industry 4.0, który rewolucjonizuje sektor produkcyjny, sposób funkcjonowania zakładów oraz użytkowania produktów. Dzięki wykorzystaniu robotyki, zaawansowanych narzędzi IT, analizie danych oraz pogłębianiu współpracy między ludźmi i urządzeniami w przyszłości, fabryki będą działały szybciej, a ich wydajność wzrośnie. Industry 4.0 nie jest jedynym określeniem odnoszącym się do nowej rzeczywistości w przemyśle. Używane są również inne określenia takie jak: „Smart Production” czy „Smart Manufacturing”.

Stąd wybór naszego hasła przewodniego. Nowe technologie w przemyśle i zwiększanie efektywności energetycznej są smart. Polska ma ogromny potencjał i spore osiągnięcia w tych dziedzinach, czyli smart means Poland.

Logo Polski jako kraju pratnerskiego targów Hannover Messe 2017

K-dron, użyty w polskim logo na HM 2017, został zaprojektowany przez Janusza Kapustę, polskiego artystę mieszkającego w Nowym Jorku. Jest to odkryty w 1985 roku (a opatentowany w roku 1987), nowy kształt geometryczny, który autor nazwał K-dronem. Trójwymiarowy kształt wyłonił się z rysunków zgłębiających naturę nieskończoności. Forma podstawowa tego jedenastościanu ma kwadratową podstawę, a główna ściana - w kształcie rombu - nachylona jest do niej pod kątem 45 stopni.

K-drone to figura idealna. Oglądany z góry, jest kwadratem wpisanym w kwadrat. Jego powierzchnia jest zarazem symetryczna i niesymetryczna, wklęsła i wypukła.

Użycie polskich barw narodowych w symbolice K-drona sygnalizuje dążenie Polski do ciągłego rozwoju. Jego umiejscowienie w przestrzeni nowoczesnych technologii przemysłowych jest odzwierciedleniem kreatywności, innowacyjności i potencjału polskiej gospodarki.

Stoisko narodowe

Stoisko o powierzchni ok. 1,2 tys. m2 byłó miejscem prezentacji osiągnięć polskiej gospodarki. Znalazło się w głównej hali kompleksu targów (Hala 3, miejsce E04). Swoje produkty przedstawiło na nim 10 polskich firm. Były to:

 1. Solaris Bus & Coach S.A. – światowy producent autobusów, w tym autobusów elektrycznych,

 2. Ursus Bus S.A –  światowy producent pojazdów, w tym z napędem elektrycznym;

 3. Transition Technologies – firma oferująca systemy informatyczne i inżynierskie dla przemysłu, przede wszystkim energetycznego;

 4. Saule Technologies – autor nowej technologii wytwarzania elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów;

 5. Ekoenergetyka-Polska – producent infrastruktury ładowania dla autobusów i samochodów elektrycznych;

 6. DT Poland – producent nowoczesnego oprogramowania;

 7. Zortrax – producent drukarek 3D i materiałów do druku służących do zaawansowanego projektowania dla przemysłu;

 8. Medcom – jeden z najbardziej innowacyjnych producentów urządzeń energoelektronicznych na świecie;

 9. H. Cegielski – Poznań S.A. – firma o ponad 170-letniej tradycji oferująca zaawansowane technologicznie produkty z branż takich jak energetyka, transport, inżynieria środowiskowa, produkcja konstrukcji stalowych;

 10. TMA Automation – firma projektująca i budująca nowocze­sne rozwiązania z zakresu: robotyki, automatyki, mechaniki i systemów wizyjnych. 

Z osiągnięciami polskiej nauki i myśli technologicznej można było zapoznać się na stanowiskach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także SciTech Poland.

Na polskim stoisku narodowym obecnych było też 8 województw: lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, 5 Specjalnych Stref Ekonomicznych (Łódzka SSE, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Wałbrzyska SSE, Mielecka SSE, Tarnobrzeska SSE) oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Katalog polskich firm obecnych na targach Hannover Messe  (PDF 7 MB)

Strefa start-upów

W Hanowerze było też 20 młodych innowacyjnych firm, w tym 3, które otrzymały w ramach konkursu „Start-upy w Pałacu”, nagrodę Ministra Rozwoju i Finansów. Swoją ofertę przedstawiły w strefie start-upów. Były to:

 • XTPL – spółka technologiczna, która rozwija chronioną patentem technologię druku ultracienkich linii przewodzących;
 • HussarTech – startup zajmujący się komercyjnym zastosowaniem wynalazku, jakim jest hybrydowy materiał o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i antywirusowych;
 • Billon Group – firma technologiczna, która stworzyła pierwszy na świecie system pieniądza elektronicznego, umożliwiający obrót złotym polskim oraz innymi walutami w zgodzie z regulacjami oraz bez ograniczeń czasu i miejsca;
 • Immunity Systems sp. z o.o.;
 • Medicalbay sp. z o.o.;
 • NOA Sp. z o.o.;
 • EuroLoop;
 • Hyper Poland;
 • GeniCore;
 • PickPack;
 • Nowak Innovations;
 • Nanores;
 • Reliability Solutions;
 • SmartTech;
 • Husarion;
 • One Meter;
 • OMNI3D;
 • IC Solutions;
 • ZenCard sp. z o.o.;
 • Startup Poland.

Partnerem stoiska było PKN Orlen.

Katalog start-upów (PDF 15 MB)

Dotacje na promocję polskich marek w Hanowerze

Ministerstwo Rozwoju opracowało program promocji umożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie ich udziału w targach. Fundusze pochodzą z Programu Inteligentny Rozwój. Konkurs prowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpoczął się 12 stycznia 2017 r. Zakończył 13 lutego 2017 r.

31 firm dzięki w sumie 2,3 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój zaprezentowało się na własnym stoisku. Miały także możliwość spotkania się z partnerami biznesowymi w polskiej strefie.

Wydarzenia podczas Hannover Messe

Szczególnym wydarzeniem związanym z polską obecności na targach była uroczysta ceremonia otwarcia, która odbyła się 23 kwietnia o godz. 18.00 w Hannover Congres Centrum. Podczas gali z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państw i firm obecnych na targach, odbyła się prezentacja naszego kraju. Koordynatorem tego wydarzenia była Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Odpowiedzialna była też za planowane następnego dnia otwarcie stoiska narodowego.  

24 kwietnia, po otwarciu stoiska narodowego o godz. 9.00 z udziałem kanclerz Angeli Merkel, premier Beaty Szydło, wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Gowina oraz polskiej delegacji, przewidzianowizytację stoisk polskich i niemieckich wystawców. Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął też udział w Polish-German Business Summit oraz odwiedził stoiska polskich i zagranicznych firm.

Podczas pobytu delegacji polskiej w Hanowerze miały miejsce także spotkania bilateralne z delegacjami rządowymi krajów biorących udział w targach.

26 kwietnia na godz. 18.00 odbył się tradycyjny wieczór kraju partnerskiego – Partner Country Night. Głównym partnerem wydarzenia był bank PKO BP.

Kalendarz wydarzeń na targach Hannover Messe (eng) (PDF 549 KB)

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze

Republika Federalna Niemiec pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski.

Według danych za 2016 r., rynek niemiecki był odbiorcą 27 proc. polskiego eksportu. Obroty handlowe w 2016 r. wzrosły. Polski eksport do RFN zwiększył się o ponad 3 proc. osiągając wartość ponad 50 mld euro. Polska odnotowała dodatnie saldo w wymianie handlowej z RFN, które w 2016 r. zamknęło się kwotą ok. 8,4 mld euro.

Bilateralne stosunki gospodarcze cechuje duża stabilność oraz wysoki poziom więzi kooperacyjnych pomiędzy firmami z obydwu krajów. W tym kontekście warto w szczególności podkreślić, że 40 tys. polskich przedsiębiorstw eksportuje do Niemiec 6 tys. grup towarów, w tym samochody i części samochodowe, maszyny, meble i wyroby metalowe.

Inwestycje

Położenie Polski, nowoczesna infrastruktura, wykształceni specjaliści, doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku – to tylko niektóre czynniki, które sprawiają, że Polska jest doskonałym miejscem do inwestowania. Świadczą o tym również bardzo liczne inwestycje firm niemieckich w Polsce.

Firmy niemieckie, po przedsiębiorstwach z Holandii, są największymi inwestorami zagranicznymi w Polsce. Łączna wartość kapitału zainwestowanego przez firmy niemieckie w Polsce wynosi prawie 30 mld euro. Od lat szczególnym zainteresowaniem, także niemieckich inwestorów, cieszy się przemysł, w tym branża automotive. Daimler zbuduje w Jaworze fabrykę silników samochodowych. W 2014 r. BASF uruchomił na Dolnym Śląsku największy w Europie zakład produkcji katalizatorów samochodowych. Innymi przykładami są inwestycje LG Chem, Toyoty, Henniges Automotive czy Borgers Polska. Wzajemne inwestycje wpływają też na wymianę handlową.

Wśród polskich inwestorów w Niemczech można wskazać m.in.: PKN Orlen S.A.,z niemal 600 stacjami paliw sieci STAR (największa polska inwestycję w Niemczech) Grupę Ciech, Azoty, PGNiG. Swoją pozycję, dzięki czwartej już w Niemczech inwestycji, tj. budowie centrum logistycznego w Biesenthal, umocniły Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Na niemieckim rynku aktywnie działają firma Boryszew, Kopex; spółki IT: Comarch, Komputronik, Asseco; producenci mebli – firma Nowy Styl i Komandor; producent wykładzin podłogowych Decora; producenci odzieży – firma LPP i obuwia – firma CCC.

Organizatorzy i partnerzy

Partnerzy_HM2017_S

Patronaty medialne

 

Godło TVP                       Logo PAP              Polskie Radio