Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Deklaracje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Kto musi przekazywać informacje o działalności?

Każda:

 • osoba fizyczna przebywająca na terytorium Polski
 • osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • oraz inne podmioty mające siedzibę na terytorium Polski
 • przedsiębiorcy zagraniczni

prowadzący działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, objętych postanowieniami Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (PDF 962 KB), ma obowiązek przekazywać Ministrowi Rozwoju informacje o tej działalności związane z:

 1. produkcją, wytwarzaniem, zużyciem, przetwarzaniem, nabywaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, zbywaniem, przekazywaniem i używaniem związków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 Konwencji,
 2. produkcją, zużyciem, przetwarzaniem lub obrotem związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 2 Konwencji,
 3. produkcją lub obrotem związkami chemicznymi wymienionymi w Wykazie 3 Konwencji,
 4. produkcją określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 Konwencji,
 5. obrotem z zagranicą toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami, wymienionymi w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 Konwencji,
 6. posiadaniem chemicznych środków policyjnych. 

Jaką deklarację złożyć?

Informacje o działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów należy przekazać w formie właściwej deklaracji. Jej wybór zależy od charakteru działalności. 

Poniżej przedstawiamy dziesięć formularzy deklaracji. Z wyjątkiem sytuacji, w której chcesz poinformować o znalezionej starej lub porzuconej broni chemicznej (deklaracja nr 10), do właściwej deklaracji musisz zawsze dołączyć deklaracje nr 1 i 2. 

 1. Deklaracja nr 1 – Deklaracja identyfikująca podmiot i przedsiębiorcę (formularz) (PDF 116 KB)
 2. Deklaracja nr 2 – Deklaracja grupy związków chemicznych, z którą podmiot i przedsiębiorca prowadzi działalność (formularz) (PDF 79 KB)
 3. Deklaracja nr 3 – Deklaracja związku chemicznego z Wykazu 1 (formularz) (PDF 92 KB)
 4. Deklaracja nr 3a – Deklaracja produkcji, wytwarzania związku chemicznego z Wykazu 1 (formularz) (PDF 32 KB)
 5. Deklaracja nr 3b – Deklaracja zużycia, przetwarzania, używania związku chemicznego z Wykazu 1 (formularz) (PDF 31 KB)
 6. Deklaracja nr 3c – Deklaracja gromadzenia, przechowywania związku chemicznego z Wykazu 1 (formularz) (PDF 39 KB)
 7. Deklaracja nr 3d – Deklaracja nabywania, zbywania, przekazywania, obrotu z zagranicą związkiem chemicznym z Wykazu 1 (formularz) (PDF 67 KB)
 8. Deklaracja nr 4 – Deklaracja związku chemicznego z Wykazu 2 (formularz) (PDF 49 KB)
 9. Deklaracja nr 4a – Deklaracja produkcji, zużycia, przetwarzania lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związkiem chemicznym z Wykazu 2 (formularz) (PDF 82 KB)
 10. Deklaracja nr 5 – Deklaracja produkcji lub obrotu, w tym obrotu z zagranicą, związku chemicznego z Wykazu 3 (formularz) (PDF 80 KB)
 11. Deklaracja nr 6 – Deklaracja określonych organicznych związków chemicznych niewymienionych w Wykazie 1, Wykazie 2 i Wykazie 3 (formularz)  (PDF 72 KB)
 12. Deklaracja nr 7 – Deklaracja obiektu do produkcji lub wytwarzania związków chemicznych z Wykazu 1 (formularz) (PDF 58 KB)
 13. Deklaracja nr 8 – Deklaracja obiektu do produkcji, zużywania lub przetwarzania związków chemicznych z Wykazu 2 lub Wykazu 3 (formularz) (PDF 90 KB)
 14. Deklaracja nr 9 – Deklaracja zmiany posiadanych chemicznych środków policyjnych (formularz) (PDF 67 KB)
 15. Deklaracja  nr 10 – Informacja o znalezionej starej lub porzuconej broni chemicznej (formularz) (PDF 35 KB)

Gdzie złożyć deklaracje?

Wypełnione deklaracje prosimy przekazywać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Terminy składania deklaracji

Informacje należy przekazywać każdego roku w terminach:

 1. do 30 września – w przypadku informacji, które dotyczą działalności planowanej w następnym roku kalendarzowym,
 2. do 28 lutego – w przypadku informacji, które dotyczą działalności prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

Akty prawne