Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Odwiedź Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) to 15 jednostek, które bezpłatnie świadczą przedsiębiorcom usługi informacyjne w różnych formach.

Jeżeli jesteś eksporterem planującym rozwój swojej działalności na światowych rynkach, wybierz usługi „pro-eksport”. Inwestorom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce proponujemy wsparcie
„pro – biz”.

Przedsiębiorca, który zgłosi się do COIE, może otrzymać m.in.:

  • listę potencjalnych partnerów z wybranego rynku/branży – opracowywane na podstawie dostępnych w COIE baz danych B2B;
  • informacje o aktualnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w danej branży, na rynkach funkcjonowania WPHI;
  • informacje na temat uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych itp;
  • informację w zakresie instrumentów wsparcia eksportu.

Inwestorzy zagraniczni za pośrednictwem COIE mogą otrzymać informacje m.in. o:

  • potencjale gospodarczym regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej;
  • wsparciu rozwoju przedsiębiorczości, zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz o instytucjach właściwych dla poszczególnych form wsparcia;
  • dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych (w tym ofercie inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu).

Jeżeli chcesz skorzystać z usług Ekspertów COIE, wyślij zapytanie e-mailem lub umów się na spotkanie w Centrum. Możesz swobodnie wybrać COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

COIE w większości województw działają w strukturach Urzędów Marszałkowskich. Wyjątek stanowią 3 województwa:

  • dolnośląskie - COIE w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,
  • mazowieckie – COIE w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A,
  • opolskie - COIE w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Dane kontaktowe do poszczególnych COIE znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” został zrealizowany przez Ministra Gospodarki / Ministra Rozwoju we współpracy z 15 Województwami, w ramach Poddziałania 6.2.1 "Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”,  Programu Innowacyjna Gospodarka i w latach 2009 – 2015. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

POIG              coie               UE