Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR – 21 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, które odbędzie się 21 marca 2017 r. w godz 10.00 - 13.00, w sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ul. Wspólnej 2/4).

Pierwsze spotkanie Grupy (30 stycznia 2017 r.) zaowocowało wieloma pomysłami do realizacji przez Grupę w 2017 r. Spośród wszystkich propozycji wyłoniły się cztery najczęściej wskazywane obszary:

  1. Bank inicjatyw edukacyjnych w zakresie CSR w Polsce w latach 2015-2017 (wybierz, aby czytać więcej),
  2. Narzędzia edukacyjne dla nauczycieli akademickich/w liceach/szkołach zawodowych (wybierz, aby czytać więcej),
  3. CSR w MŚP (wybierz, aby czytać więcej),
  4. Kampania społeczna na rzecz CSR (wybierz, aby czytać więcej).

Aby zapisać się na drugie spotkanie Grupy (21 marca 2017 r) uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza online wraz ze wskazaniem, którym z poniżej opisanych obszarów, w ramach podgrup Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR chcieliby się  Państwo zająć. Formularz będzie aktywny do 17 marca 2017 r.  

1. Bank inicjatyw edukacyjnych w zakresie CSR w Polsce w latach 2015-2017

Celem jest zidentyfikowanie projektów/działań, które w ciągu ostatnich 3 lat były realizowane w Polsce i przyczyniły się do podniesienia wiedzy na temat CSR. Podgrupa skupi się na stworzeniu koncepcji przeglądu inicjatyw, ustaleniu kryteriów ich doboru oraz sposobu zbierania informacji, a w dalszej kolejności zaplanuje operacyjne działania związane z wydaniem publikacji w języku polskim i angielskim.

Powrót do góry strony.

 

2. Narzędzia edukacyjne dla nauczycieli akademickich/w liceach/szkołach zawodowych,

Podgrupa zajmująca się tym tematem ma za zadanie stworzyć koncepcję materiałów propagujących ideę CSR dla nauczycieli w szkołach wyższych, liceach oraz szkołach zawodowych. W dalszej kolejności zaplanowanie realizacji tych materiałów oraz plan ich promocji w środowisku akademickim i nauczycielskim.

Powrót do góry strony.

 

3. CSR w MŚP,

Celem podgrupy jest zebranie tego, co wiemy o CSR w sektorze MŚP (wyniki badań, projekty itd.) oraz zaplanowanie działań, które pomogłyby wdrażać ideę CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Powrót do góry strony.

 

4. Kampania społeczna na rzecz CSR.

Podgrupa ma za zadanie stworzenie koncepcji kampanii społecznej CSR: określenie celu, grupy odbiorców, scenariusza oraz kanałów i form przekazu. W dalszej kolejności także budżetu oraz zaplanowanie konkretnych kroków realizacji, w tym poszukanie partnerów finansowych.

Powrót do góry strony.