Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja otwierająca realizację projektu pn. "Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce"

31 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca realizację projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym tematem tego wydarzenia będzie omówienie zakresu ww. projektu, umożliwiającego pracownikom administracji publicznej poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego.

Organizatorami konferencji jest Departament Partnerstwa Publiczno–Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju działający w partnerstwie z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich oraz konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP.

Szczegółowa agenda wydarzeń (PDF 394 KB).

W konferencji planowany jest szeroki udział przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej a także instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem formuły partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce. Osobą do kontaktu w sprawie konferencji jest Pani Katarzyna Vitkovska, tel.: 22 273 84 85.

UWAGA

Limit miejsc został wyczerpany. Zapraszamy do obejrzenia transmisji "na żywo": http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja

 

 

 Logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej