Aktualności http://www.mr.gov.pl Mon, 15 Jan 2018 16:31:16 GMT pl-pl Wiadomości Inflacja w grudniu 2017 roku – komentarz MR Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z listopadem 2017 roku. W porównaniu z grudniem 2016 roku ceny wzrosły o 2,1 proc. Dane – w odniesieniu do zmiany w skali roku – są nieznacznie wyższe... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/inflacja-w-grudniu-2017-roku-komentarz-mr/ Mon, 15 Jan 2018 16:31:16 GMT 182721 Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 14 stycznia 2018 r. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 14 stycznia 2018 r. złożono 72 438 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 461,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-14-stycznia-2018-r/ Mon, 15 Jan 2018 15:03:47 GMT 181861 Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2017 r. Według wstępnych danych GUS w listopadzie ub.r. odnotowano wysoki poziom obrotów towarowych - eksport osiągnął wartość 17,9 mld EUR, a import 18,1 mld EUR. Tradycyjnie wpływ na to miały zwiększone zakupy w związku ze świętami. W skali 11 miesięcy 2017 r. eksport wyniósł blisko 187,7... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-11-miesiacach-2017-r/ Fri, 12 Jan 2018 15:57:22 GMT 180605 Młodzi mają POWER do pracy! Młodzi mają POWER do pracy! Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych! Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także - w pewnym stopniu - niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/mlodzi-maja-power-do-pracy/ Fri, 12 Jan 2018 09:17:42 GMT 180504 Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku Komisja Europejska (KE) planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do  obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/komisja-europejska-rozpoczela-konsultacje-publiczne-w-sprawie-funduszy-ue-w-dziedzinie-polityki-spojnosci-po-2020-roku/ Thu, 11 Jan 2018 14:54:16 GMT 180487 Łatwy dostęp dla polskich przedsiębiorców do zamówień ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe Na stronie przetargi-miedzynarodowe.gov.pl publikujemy wybrane ogłoszenia przetargowe, otwarte dla polskich firm. Dotychczas zamieszczone zostały informacje o zamówieniach ogłoszonych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Chcemy tę bazę poszerzać o przetargi organizacji... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/latwy-dostep-dla-polskich-przedsiebiorcow-do-zamowien-oglaszanych-przez-organizacje-miedzynarodowe/ Thu, 11 Jan 2018 14:40:18 GMT 180435 Polski Fundusz Rozwoju uruchamia kolejne inwestycje samorządowe w ramach Pakietu dla Miast Średnich PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-uruchamia-kolejne-inwestycje-samorzadowe-w-ramach-pakietu-dla-miast-srednich/ Thu, 11 Jan 2018 12:00:25 GMT 180362 Polska Wschodnia liderem wśród krajowych programów unijnych Program Polska Wschodnia z sukcesem wkracza w 2018 rok. Na półmetku perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest liderem wśród krajowych programów finansowanych z Funduszy Europejskich. Do tej pory rozdysponowano już ponad 70% budżetu programu. Unijne dotacje wesprą inwestycje w... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-wschodnia-liderem-wsrod-krajowych-programow-unijnych/ Wed, 10 Jan 2018 13:14:42 GMT 180316 Kolejne projekty drogowe na polsko-słowackim pograniczu (1) W styczniu 2018 r. wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu drogowego w programie Polska-Słowacja. Ponad 5,4 mln euro otrzyma projekt „Tatry łączą” realizowany przez Żyliński Kraj Samorządowy oraz Województwo... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejne-projekty-drogowe-na-polsko-slowackim-pograniczu-1/ Tue, 09 Jan 2018 17:19:29 GMT 180181 Zamówienia publiczne w Kanadzie – korzyści wynikające z Umowy CETA Od momentu rozpoczęcia tymczasowego stosowania Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE – Kanada (CETA) przedsiębiorcy zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej uzyskali poszerzony dostęp do ofert kanadyjskiego rynku zamówień publicznych. Dzięki Umowie CETA znacząco zwiększył się... http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zamowienia-publiczne-w-kanadzie-korzysci-wynikajace-z-umowy-ceta/ Tue, 09 Jan 2018 14:55:09 GMT 180086