Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Edukujemy odpowiedzialnie. II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR

21 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się drugie spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, jednej z trzech grup roboczych Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

Celem działań Grupy jest wypracowywanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych interesariuszy. Grupa pracuje w ramach czterech obszarów (podgrup), które wyłoniły się po pierwszym spotkaniu Grupy roboczej w dniu 30 stycznia 2017 r.:

  1. Bank inicjatyw edukacyjnych w zakresie CSR w Polsce w latach 2015-2017 – celem jest zidentyfikowanie projektów/działań, które w ciągu ostatnich trzech lat były realizowane w Polsce i przyczyniły się do podniesienia wiedzy na temat CSR.
  2. Narzędzia edukacyjne dla nauczycieli akademickich/w liceach/szkołach zawodowych – zadaniem podgrupy jest stworzenie koncepcji materiałów propagujących ideę CSR dla nauczycieli w szkołach wyższych, liceach oraz szkołach zawodowych.
  3. CSR w MŚP –  celem podgrupy jest zebranie tego, co wiemy o CSR w sektorze MŚP (wyniki badań, projekty itd.) oraz zaplanowanie działań, które pomogłyby wdrażać ideę CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  4. Kampania społeczna CSR – celem jest zaplanowanie koncepcji kampanii społecznej CSR, w tym określenie grupy odbiorców, scenariusza oraz kanałów i form przekazu.

     

    II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR

Prace Grupy koordynuje Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która wspólnie z Jacqueline Kacprzak, Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, omówiły szczegółowo rezultaty poprzedniego spotkania Grupy.

Następnie Anna Moniszka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła prezentację podsumowującą projekt PARP pt. „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego przez PARP w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Członkowie Grupy roboczej pracowali następnie w czterech wyżej wymienionych podgrupach. Zadaniem podgrup było doprecyzowanie kierunków działań podgrup, podział obowiązków oraz wybór koordynatora podgrupy i ustalenie harmonogramu dalszych prac.

W spotkaniu Grupy wzięło udział 85 osób, w większości przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, nauki oraz administracji publicznej.

II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR

II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR

II spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR