Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Minister Wasiak na targach kolejowych TRAKO 2015

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak 23 września 2015 r. odwiedziła trwające targi kolejowe TRAKO 2015, gdzie spotkała się z branżą kolejową. Zwiedziła także Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, realizujący projekty naukowe dofinansowane ze środków unijnych.

Trwające w dniach 22 – 25 września 2015 r. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015 to największe w Polce i drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Minister Maria Wasiak zwiedziła stoiska wybranych dostawców, spotykając się m.in. z przedstawicielami firm realizujących kontrakty na rzecz spółek kolejowych.

Nagroda The Golden Chariot dla minister Wasiak

Podczas gali TRAKO, która odbyła się pierwszego dnia targów, 22 września 2015 r., minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak otrzymała nagrodę The Golden Chariot. Jest ona przyznawana za wyróżniającą się działalność w branży transportowej.

Minister M. Wasiak podczas targów TRAKO 2015

Prezentacja Flirtów

"Obecnie trwa realizacja największego w historii programu modernizacji taboru. Jego wartość to 5,5 mld zł" - powiedziała minister Maria Wasiak podczas prezentacji pociągów Flirt zakupionych przez spółkę PKP Intercity.

Nowoczesne pociągi Flirt już niedługo zobaczymy na polskich, a także europejskich torach. Spółka PKP Intercity zakupiła 20 sztuk Flirtów produkowanych przez konsorcjum Stadler Newag.

Min. M. Wasiak podczas prezentacji pociągów Flirt

"Szczególnie cieszy, że są to pociągi produkowane w Polsce, z udziałem polskich lokalnych podwykonawców" – podkreśliła szefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

 Jak przypomniała minister Wasiak, już teraz pasażerowie mogą podróżować nowoczesnymi pociągami Express InterCity Premium (Pendolino), a także nowymi wagonami przeznaczonymi m.in. do obsługi tras: Wrocław-Gdynia czy Przemyśl-Szczecin.

"Jeszcze w tym roku pasażerowie będą mogli skorzystać z kolejnych nowych i zmodernizowanych pociągów, wagonów i lokomotyw. Wierzę, że z nowego taboru zadowoleni będą wszyscy pasażerowie, których komfort podróży wzrośnie" – podkreśliła Maria Wasiak.

Min. M. Wasiak podczas prezentacji pociągów Flirt

Foto: Stadler

Wizyta na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku

Przy okazji udziału w 11 Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2015, minister Maria Wasiak odwiedziła Uniwersytet Medyczny w Gdańsku (GUMED), który z sukcesem realizuje szereg projektów naukowych, również z dofinansowaniem UE. Uczelnia jest beneficjentem 14 przedsięwzięć – unijna dotacja to łącznie ponad 57,1 mln zł. Minister Wasiak towarzyszył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Wizyta na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

"Inwestycje, jakie w ostatnich latach zrealizował gdański uniwersytet medyczny pokazują, że właściwy plan i jasno określone cele pozwalają z sukcesem łączyć rozwój nauki i biznesu" – podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju podczas spotkania z mediami.

 Dodała, że nowa perspektywa to promowanie właśnie takich projektów.

By polskie firmy mogły podnosić swoją konkurencyjność, muszą inwestować w badania i rozwój. Bez wsparcia ze strony ośrodków badawczych, dysponujących specjalistyczną infrastrukturą oraz kompetentną kadrą, nie zrealizują swoich celów. Z kolei dla polskiej nauki, kontakty z biznesem mają zapewnić istotne źródło finansowania, stymulować do rozwoju oraz inspirować do podejmowania nowych badań. Jednym z narzędzi, które mają pomóc w nawiązywaniu tej współpracy są Fundusze Europejskie. W skutecznym przekształcaniu pomysłów polskich naukowców w innowacyjne produkty i usługi pomogą środki programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie innowacji będzie także finansowane z 16 RPO oraz Programu Polska Wschodnia.

" Fundusze 2014-2020 muszą być angażowane w taki sposób, by generowały rzeczywisty wzrost konkurencyjności naszych firm i całej gospodarki. Dlatego duża ich część trafi na wsparcie badań naukowych, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną" – przypomniała minister Maria Wasiak.

Spotkanie z wiceministrem ds. kolei z Wielkiej Brytanii

Również 23 września 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka spotkał się z Claire Perry, wiceministrem ds. transportu Wielkiej Brytanii. Tematem rozmów była m.in. współpraca w obszarze kolejnictwa. Polska i Wielka Brytania podkreśliły, że są zainteresowane dalszą intensywną współpracą, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.